ทิศทางเศรษฐกิจ

เร่งเบิกจ่ายงบไร้ผล งบลงทุนต่ำเป้า21%

แม้รัฐบาลพยายามเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ยอดเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้า โดยเฉพาะงบประมาณลงทุนของภาครัฐ ที่ต่ำกว่าเป้าถึง 21% ขณะที่งบรายจ่ายประจำสูงกว่าเป้า นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ...

ตัวแบบ”วัฏจักรทางการเงิน” อีกเครื่องมือ ชี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์พยายามหาโมเดลในการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต แต่ส่วนมากมักไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกวันนี้ยังมีความพยายามหา "โมเดล" ที่ใช้ในการอธิบาย หรือ ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลที่ใช้ในการ"วิเคราะห์"ส่วนมากเป็นข้อมูลในอดีต...

คอลัมนิสต์

เงินทอง

ชี้ทางสร้างเงินวัยเกษียณ รับมือสังคมสูงอายุ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย” ร่วมเสนอแนวทางจัดการเกษียณจนทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมเสนอนวัตกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ : Saving through...

เปิดบทเรียนชีวิต “ความคิด ความฝัน ความรัก ความสูญเสีย” สู่ชีวิตเกษียณสุข

การวางแผนทางการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ แต่หารู้ไม่ว่า การเก็บเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ จะต้องอาศัยระยะเวลา ความรู้ และวินัย ในการทำให้เงินทำงานได้เอง...

กองทุน

ลงทุน

24บจ.ติดเครื่องหมาย”C” ฐานะการเงิน”เสี่ยง” ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าครึ่ง

24 บจ.ประเดิมเครื่องหมาย "C" มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน หลังส่งงบการเงินไตรมาส 2 เหตุผลประกอบการขาดทุน ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า...

กสิกรไทยตั้งบริษัทใหม่ลงทุน”ฟินเทค-สตาร์ทอัพ”

ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า "บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด" ทุนจดทะเบียน 5...
- Advertisment -

ติดตามเราทางแฟนเพจ

ติดตาม Line ID @money2know เพิ่มเพื่อน
   

บทความยอดนิยม

บทความแนะนำ

เนื้อหาล่าสุด

สัมมนา “รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย”

ชี้ทางสร้างเงินวัยเกษียณ รับมือสังคมสูงอายุ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย” ร่วมเสนอแนวทางจัดการเกษียณจนทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมเสนอนวัตกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ : Saving through...
นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล

เปิดบทเรียนชีวิต “ความคิด ความฝัน ความรัก ความสูญเสีย” สู่ชีวิตเกษียณสุข

การวางแผนทางการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ แต่หารู้ไม่ว่า การเก็บเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ จะต้องอาศัยระยะเวลา ความรู้ และวินัย ในการทำให้เงินทำงานได้เอง...
เครื่องหมายC

24บจ.ติดเครื่องหมาย”C” ฐานะการเงิน”เสี่ยง” ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าครึ่ง

24 บจ.ประเดิมเครื่องหมาย "C" มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน หลังส่งงบการเงินไตรมาส 2 เหตุผลประกอบการขาดทุน ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า...
บล็อกเชน

กสิกรไทยตั้งบริษัทใหม่ลงทุน”ฟินเทค-สตาร์ทอัพ”

ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า "บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด" ทุนจดทะเบียน 5...
สัมมนา "รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย"

ชงรัฐบาลงัดนวัตกรรมใหม่ “ออมเงินจากรายจ่าย” รับสังคมสูงอายุ สู้”เกษียณจน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา "รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย" เปิดนวัตกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ : Saving through Spending...

ประชาสัมพันธ์