Home กองทุน เปิดอันดับธุรกิจกองทุน บลจ.กสิกรไทยแชมป์ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

เปิดอันดับธุรกิจกองทุน บลจ.กสิกรไทยแชมป์ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

1448
0
SHARE
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวม

เปิดอันดับบลจ.ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด กสิกรไทยยังครองแชมป์เหนียวแน่น ส่วนแบ่งตลาด 20.31% ขณะที่บลจ.รวม 6 แห่ง จากแบงก์ใหญ่ กวาดส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึง 80.46%

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน รายงานการลงทุนผ่านกองทุนรวม ณ สิ้นเดือนเม.ย. มียอดคงค้าง 5.28 ล้านล้านบาทผ่านลริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)รวม 24 แห่ง มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,734 กองทุน

ทั้งนี้ บลจ. 6 อันดับแรกที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 80.46%

บลจ. ที่ให้บริการด้านกองทุนมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 6 อันดับแรก เป็นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และมีสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

อันดับ 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 20.31% จากจำนวนกองทุน 204 กองทุน มีมูลค่ารวม 1,072,698.1 ล้านบาท

อันดับ 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาด 18.68% จำนวนกองทุน 251 กองทุน มีมูลค่ารวม 986,543.2 ล้านบาท 

อันดับ 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ส่วนแบ่งตลาด 14.64% จากจำนวนกองทุน 94 กองทุน มีมูลค่ารวม 772,887.7 ล้านบาท

อันดับ 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนแบ่งตลาด 12% จำนวนกองทุน 172 กองทุน มูลค่ารวม 633,919.2 ล้านบาท

อันดับที่ 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ส่วนแบ่งตลาด 7.79% จำนวนกองทุน 67 กองทุน มูลค่ารวม 411,526.3 ล้านบาท 

อันดับที่ 6 บลจ.กรุงศรี จำกัด ส่วนแบ่งตลาด 7.04% จำนวนกองทุน 114 กองทุน มูลค่ารวม 371,579.96 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดบลจ.
ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจกองทุนรวม

 

จากอันดับข้างต้นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมลงทุนกับบลจ.ไหนมากที่สุด โดยเม็ดเงินกระจุกตัวอยู่ใน 6 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดถึง 80.46%