Home กองทุน กองทุนใหม่ จะลงทุนหุ้น ไทย, จีน หรืออินเดีย มีครบให้เลือก

กองทุนใหม่ จะลงทุนหุ้น ไทย, จีน หรืออินเดีย มีครบให้เลือก

2280
0
SHARE
ได้จังหวะอีกรอบกับการเปิดตัวกองทุนใหม่ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) หลายแห่ง เปิดกองทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นต่าง ๆ ที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ดีในภาวะที่ตลาดผันผวนมากขึ้นในปีนี้

จะเห็นได้ว่ามีทั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย ตลาดเกิดใหม่ หรือจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีน และหุ้นอินเดียโดยเฉพาะก็มี

ขณะเดียวกัน ยังมีกองทุนที่เข้ามาเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ลงทุน ในการช่วยบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด รวมถึงกองทุนตราสารหนี้

เริ่มที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดตัว “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม” (SCB Income Fund) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20- 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่าโครงการที่ 10,000 ล้านบาท กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม เป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลกทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (แอล เอช ฟันด์) ออกกองทุนเปิด “แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E” (LHEM-E) มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท เปิดขาย IPO ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ กำหนดเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 5,000 บาท

LHEM-E เป็นกองทุน Feeder Fund ที่จะเข้าลงทุนใน American Century SICAV-Emerging Markets Equity ชนิดหน่วยลงทุน I Share Class เป็นกองทุนหลัก เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดขาย “กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมนเนจ โวลาทิลิตี้ อิควิตี้” (CIMB-PRINCIPAL GMV) เสนอขายครั้งแรกระหว่าง 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินซื้อขั้นต่ำที่ 5,000 บาท

กองทุนดังกล่าว ชูกลยุทธ์ด้วยการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ คัดเลือกหุ้นในตลาดทั่วโลก ปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และกระจายพอร์ตลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวคือ Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund ชนิดหน่วยลงทุน A USD Accumulation เป็นกองทุนหลัก บริหารจัดการโดย Russell Investments Ireland Limited และมี Acadian Asset Management, LLC. เป็นผู้บริหารเงินลงทุน

มาที่กองทุนใหม่ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ออก “กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล” (TLDIVEQ-D) เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาท

กองทุน TLDIVEQ-D มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้” (TISCOINA) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561

โดย TISCOINA เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศ มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหุ้นและตราสารของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดีย มีความโดดเด่นตรงที่ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในขณะนั้น ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ออก “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน” (B-CHINE-EQ) จะเปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2561 กำหนดลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท

กองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ และบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนอกจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งตราสารทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีน โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นได้เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ คือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้” (MN-USBANK) จะเปิดขายครั้งแรก วันที่ 5 – 12 มีนาคม 2561

เป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในต่างประเทศนั้นได้มอบหมายให้ Manulife Asset Management (US) LLC เป็นผู้ดำเนินการลงทุน เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงด้านการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกา