Home ลงทุน หุ้น กัลฟ์ลงนามขายไฟฟ้าแสงอาทิตย์เวียดนาม คาดจ่ายไฟต้นปีหน้า

กัลฟ์ลงนามขายไฟฟ้าแสงอาทิตย์เวียดนาม คาดจ่ายไฟต้นปีหน้า

622
0
SHARE
โรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ GULT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า TTC Green Investment Joint Stock Company ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gult International Holding Pte. Ltd. อยู่ 49.0% และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าเวียดนาม(Vietnam Rlectricity) เรียกร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 โดยมีอายุสัญญา 20 ปี และอัตรารับซื้อไฟฟ้าเทียบเท่าประมาณ 9.35 เซ็นสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

โครงการ TTCIZ-01 ตั้งอยู่ที่ตำบล Trang Bang จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม มีมูลค่าโครงการประมาณ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์

โครงการนี้ เป็นโครงการแรกที่บริษัทฯลงทุนในเวียดนาม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดดำนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดในเดือนม.ค.2562

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ TTCIZ-02 ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562