Home ลงทุน หุ้น “กิตติพันธุ์ อนุตรโสตถิ”ขอพักงาน2เดือน เคลียร์คดีกรุงไทยฟ้อง

“กิตติพันธุ์ อนุตรโสตถิ”ขอพักงาน2เดือน เคลียร์คดีกรุงไทยฟ้อง

1273
0
SHARE
CIMB

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMB) เปิดเผยว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติการขอลาพักเป็นการชั่วคราวของนายกิตติพันธุ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สืบเนื่องจากนายกิตติพันธุ์ ได้ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏเป็นข่าว และได้ขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ รวมถึงตำแห่งในคณะกรรมการธนาคารอละคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคารตนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 เพื่อจะไ้ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆในการปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นนายธนาคาร ตลอดจนรักษาผลประโยชน์และชื่อเสี่ยงของธนาคาร

การขอลาพักจะมีผลเมื่อหน่วยงานที่กำกับดูแล อนุมัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการแทน

อ่านเพิ่มเติม กิติพันธ์”ยื่นอุทธรณ์คดีกรุงไทยฟ้องปล่อยกู้เอิร์ธ