Home ลงทุน มุมธุรกิจ คาดคนไทยเที่ยวตปท.เพิ่ม 5.4-7.4% ในปี62 ญี่ปุ่น-เวียดนาม มาแรง

คาดคนไทยเที่ยวตปท.เพิ่ม 5.4-7.4% ในปี62 ญี่ปุ่น-เวียดนาม มาแรง

1091
0
SHARE
Hands holding Bangkok Thailand travel guide book with map on the floor

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศปี62 ประมาณ โต 5.4%-7.4% โดยญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเป้าหมาย พร้อมแนะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเน้นความต้องการกลุ่มเป้าหมายแทนแข่งขันด้านราคา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศปี 2562 ประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปีที่ผ่านมา โดยญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเป้าหมายของคนไทย คาดว่าในเดือนเมษายน 2562 นี้ จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 970,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% (YoY) สำหรับในด้านของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศนั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1%

จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศ

เที่ยวนอกมีผลดีทางอ้อมต่อธุรกิจในประเทศ

จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าการที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศอาจถูกมองว่าเป็นการนำเงินออกไปใช้จ่ายนอกประเทศ แต่ในห่วงโซ่ของตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศจะมีผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว สายการบินของไทย

นอกจากนี้ จากการที่จำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นก็ก่อให้เกิดธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ ๆ  อาทิ สถาบันการเงินมีการให้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น การใช้จ่ายผ่านระบบ QR Code ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างธุรกิจการเช่าเสื้อกันหนาวและรองเท้าให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 “ญี่ปุ่น” ปลายทางยอดนิยมของคนไทย

ในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ยังแรงต่อเนื่องของคนไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น

จากรายงานของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (JNTO) พบว่า ในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนสูงถึง 1.13 ล้านคน และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีจำนวนกว่า 2 แสนคน เติบโตถึง 21.7% (YoY) และมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำที่สูงกว่าครึ่ง และคาดว่าในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะมีจำนวน 1.24 ล้านคน

คนไทยเที่ยวเวียดนามเพิ่ม 36.9%

นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าจับตา เช่น เวียดนาม ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเวียดนามเติบโตสูงถึง 36.9% (YoY) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ แผนการขยายเส้นทางการบินและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยไปยังเวียดนาม ทำให้คาดว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินน่าจะมีการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

แนะธุรกิจท่องเที่ยวเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา เน้นความต้องการเฉพาะกลุ่ม

สำหรับภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศในปี 2562 ยังมีแนวโน้มการเติบโตดี อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจบริษัทนำเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องปรับกลยุทธ์การตลาดโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้ามาทำตลาดรุนแรงซึ่งมีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีผลต่อการจัดการบริหารด้านการตลาดของผู้ประกอบการ เนื่องจากลูกค้าใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวสั้นลง

ทั้งนี้เห็นว่าผู้ประกอบการคงจะต้องปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา อาทิ การจัดแพคเกจท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัว  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Budget) มากกว่ากลุ่มอื่น หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนี่ยม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นความสุขสนุกสนาน ชอบกิจกรรมข้างนอก (Outdoor Activities)และเป็นกลุ่มที่มีความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่น แต่ระยะเวลาการพักจะสั้นกว่า เป็นต้น