Home คอลัมนิสต์ ปิยมิตร ยอดเมือง คิดเยอะโอกาสขาดทุนน้อย คิดน้อยโอกาสขาดทุนเยอะ

คิดเยอะโอกาสขาดทุนน้อย คิดน้อยโอกาสขาดทุนเยอะ

1373
0
SHARE
ปิยมิตร ยอดเมือง

ก่อนที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกไป เราอาจไม่รู้ตัวว่ามีกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมากมาย ทั้งกระบวนการภายนอกและภายในตัวเอง

หากกล่าวตามทฤษฎีพฤติกรรมจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) จะมองพฤติกรรมมนุษย์เป็นผลรวมของปัจจัยต่างๆ อย่างบูรณาการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บสะสมมา ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะ ความสามารถ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนสะท้อนออกมาทางพฤติกรรม

แต่ในเชิงของการนำทฤษฎีมาใช้ประโยชน์นั้น จำเป็นต้องแยกแยะองค์ประกอบของพฤติกรรมบางอย่างออกมากล่าวถึงให้ลึกซึ้งชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเรื่องของการลงทุนในหุ้น ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างน้อยประมาณนี้ครับ…เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ด้วยความรู้ (ของตัวเองและคนอื่น) แล้วจึงตัดสินใจ

การใช้ข้อมูลและความรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องผ่านกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้องด้วยครับ เนื่องจากข้อมูลที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันนี้มีมากมายมหาศาล หากหยิบข้อมูลผิดๆ มาใช้ แทนที่จะมีประโยชน์ก็อาจจะยิ่งเกิดเป็นโทษมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด สิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกคือ “ความคิด”

ต้องจัดกระบวนการความคิดของตัวเองให้ถูกต้องก่อนสิ่งอื่นใด คิดให้ดีว่าเราต้องการผลตอบแทนแค่ระยะสั้นๆ หรือระยะยาวๆ เพราะจะส่งผลถึงพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน

หากต้องการผลตอบแทนเร็วๆ มากๆ ในระยะสั้น ก็จำเป็นต้องทุ่มทุนจำนวนมากในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งโอกาสจะขาดทุนเสียหายก็มีมากด้วย

แต่หากมีเงินเย็นๆ ทำใจนิ่งๆ หวังลงทุนแบบเก็บกินยาวๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มทุนสุดตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่สามารถใช้วิธีรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วจึงเข้าลงทุน และก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเกินไป

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องให้ต้องคิดอีกเยอะครับก่อนลงทุน

คิดถึงผลข้างหน้าว่าหากเงินก้อนที่เรานำไปลงทุนนั้นไม่เกิดผลตอบแทนอย่างที่คิด หรือเกิดสูญไปทั้งก้อน จะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากแค่ไหน ซึ่งจะทำให้เรายับยั้งชั่งใจในการลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยง

และต้องคิดเรื่องธุรกิจที่กำลังจะลงทุน ว่าเรารู้จักธุรกิจนั้นดีแค่ไหน ถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องระมัดระวังให้มาก ลงทุนทีละน้อย และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนมากขึ้นตามความมั่นใจ

ในภาวะที่ปัจจัยหลายอย่างยังไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการเมืองในประเทศ เศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในปีนี้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

การใช้ความคิดเยอะๆ นั่นก็คือกลยุทธ์หนึ่งของการใช้ความระมัดระวัง เพราะยิ่งคิดมากยิ่งทำให้ตัดสินใจได้ช้า แม้ว่าอาจจะทำให้เสียโอกาสไปบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าการพลาดพลั้งแล้วต้องสูญเสียเงินออมก้อนใหญ่ไป

มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะที่ลงทุนในตลาดหุ้น แล้วเลือกลงทุนในหุ้นเก็งกำไร ราคาเคลื่อนไหวหวือหวา หรือลงทุนใน DW (Derivative Warrant) ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นแล้วผิดพลาดขาดทุนมากมายทำให้เกิดความเข็ดขยาดในการลงทุนไปเลยก็มี

ลงทุนให้ปลอดภัยต้องคิดเยอะๆ หน่อยครับ…ถ้าคิดเยอะโอกาสขาดทุนจะน้อย แต่ถ้าคิดน้อย โอกาสขาดทุนจะเยอะครับ