Home ลงทุน ชโย กรุ๊ป ระดมทุนกว่า 400 ล้าน หนุนธุรกิจบริหารหนี้โต

ชโย กรุ๊ป ระดมทุนกว่า 400 ล้าน หนุนธุรกิจบริหารหนี้โต

1638
0
SHARE
สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชโย กรุ๊ป (CHAYO)
สุขสันต์ ยศะสินธุ์
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO หุ้นไอพีโอ (IPO) ตัวที่ 2 ของปีนี้ ต่อจาก บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เตรียมระดมทุนเป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจหลักคือ ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ คาดหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด เอ็ม เอ ไอ วันที่ 22 มีนาคม 2561 นี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO เริ่มต้นธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ภายใต้ชื่อบริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 ด้วยทุน 3 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด เมื่อปี 2558 พร้อมกับการปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งกลุ่ม

แม้จะเริ่มต้นที่ธุรกิจบริการเจรจาติดตามทวงถามฯ แต่ปัจจุบัน ธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้กับ CHAYO คือธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้สูงกว่า 70-80% ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวนี้เมื่อปี 2557 จากนั้น ปี 2559 ได้ขยายไปอีกธุรกิจ คือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจดั้งเดิม เพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ล่าสุด ชโย กรุ๊ป เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.88 บาท ระยะเวลาจองซื้อ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561

หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นจำนวน 105 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ส่วนอีก 21 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ อีก 7 ล้านหุ้น สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และอีกไม่เกิน 7 ล้านหุ้น เสนอขายแก่บุคคลที่มีความสำคัญกับบริษัท

ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.88 บาท เป็นระดับราคาที่เหมาะม โดยประเมินจากแผนธุรกิจ และความสามารถการเติบโตในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ที่มีมานานถึง 20 ปี และการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทำให้วันนี้ ชโย กรุ๊ป ต้องการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตในอนาคต

โดย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชโย กรุ๊ป (CHAYO) คาดว่าจะได้เงินจากการระดมทุนราว 403.2 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์การใช้เงินในปี 2561 ดังนี้ เงินส่วนใหญ่ หรือราว 248-306 ล้านบาท จะนำไปใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลหนี้ก่อนหักหลักประกันจำนวน 29,135.75 ล้านบาท และมีมูลหนี้หลังหักหลักประกันจำนวน 28,765.85 ล้านบาท)

ส่วนเงินอีก 57-96 ล้านบาท จะนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือ ราว 19-38 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ปัจจุบัน ชโย กรุ๊ป ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มตระกูล ยศะสินธุ์ โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วนรวมกัน 94.98% และหลังหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ สัดส่วนจะลดลงเหลือ 71.23% โดย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่มากสุด ราว 74.74% และภายหลังการเสนอขายหุ้น จะลดลงเหลือ 56%

สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีของ ชโย กรุ๊ป พบว่ามีรายได้เติบโตต่อเนื่อง

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 144.31 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 68.94 ล้านบาท

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 197.86 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 70.89 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 206.56 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 58.24 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO ได้อธิบายถึงกำไรสุทธิที่ลดลงในปีที่ผ่านมาด้วยว่า เกิดจากต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและคอมมิชชั่นที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ตลอดจนการใช้จ่ายจากการระดมทุน

อย่างไรก็ดี หลังจากบริษัทได้ดำเนินการตามแผนหลังจากการขายหุ้นครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะสนับสนุนให้บริษัทเติบโต และสามารถสร้างกำไรที่ดีได้ในปี 2561 นี้