Home ทิศทางเศรษฐกิจ ปัจจัยลบท่วม ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ18เดือน

ปัจจัยลบท่วม ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ18เดือน

310
0
SHARE
หอการค้า

ดัชนีความเชื่อมั่นเดือนก.ค. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แตะระดับต่ำสุดรอบ 18 เดือน

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 46.7 จากระดับ 47.1 ในเดือนมิถุนายน โดยเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 18 เดือน และมีดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.2 จากระดับ 48.7 ในเดือนมิถุนายน

สาเหตุมาจากความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระดับโลกระหว่างสหรัฐกับประเทศจีน ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก,สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรทำให้เกิดความเสียหาย และการส่งออกของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนและในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ยังคงมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลทำ

และจากดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางหอการค้าไทย ต้องการให้ภาครัฐดูแลปัญหาในเรื่องของค่าเงินบาทในปัจจุบันที่เริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลง ให้อ่อนค่าอย่างมีเสถียรภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ และไม่ควรให้แข็งค่ามากกว่าประเทศในภูมิภาคอย่างเช่นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังต้องการให้พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแก้ไขปัญหาต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงให้มีการปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับออกมาตรการและวางแผนในการเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติในทุกช่วงฤดูกาลอย่างจริงจัง ทั้งปัญหาภัยแล้ง,น้ำท่วม,ไฟป่า รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินให้ได้อย่างทั่วถึง และมีการออกนโยบายที่จะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น