Home ลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับใหญ่ ดันแพลทฟอร์ม”ตลาดทุนดิจิทัล” ดีเดย์ปี63 

ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับใหญ่ ดันแพลทฟอร์ม”ตลาดทุนดิจิทัล” ดีเดย์ปี63 

1029
0
SHARE
นายภากร ปีตธวัชชัย
นายภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างแพลทฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเป็นดิจิทัลครบวงจรรับมือความเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล คาดพัฒนาต้นแบบแพลทฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วเสร็จในปีนี้ พร้อมให้บริการปี 2563  

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยถึงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะ 3 ปี (2562-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาแพลทฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาดทุนยุคดิจิทัลที่ครบวงจรควบคู่กับโอกาสการลงทุนใหม่ และยกระดับประสบการณ์การลงทุนที่สะดวกและรวดเร็ว

โดยในปี 2562 ตลาดทุนไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 มิติ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนปัจจุบันให้เป็นดิจิทัล

มิติแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทุนในโลกปัจจุบันให้เป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดบัญชีที่ไม่ต้องใช้กระดาษตลอดกระบวนการภายในปีนี้ ด้วยการพิสูจน์ตัวตน การชำระเงินค่าอากรสแตมป์สำหรับสัญญามอบอำนาจแต่งตั้งนายหน้า และการอนุญาตการหักเงินบัญชีธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

นอกจากนี้ FundConnext ซึ่งเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายกองทุนในประเทศแล้วกว่า 19 บลจ. และจะเชื่อมต่อยังไป Clearstream  ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มการจัดหน่ายกองทุนระดับโลกของตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เปิดประตูเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับอีกกว่า 56 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้จำหน่ายกองทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศเข้าถึงกองทุนรวมของไทยได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระบบการชำระเงินตลาดทุน ซึ่งเริ่มใช้ในปีที่แล้วจะรองรับการชำระเงินการซื้อขายหลักทรัพย์แบบข้ามธนาคาร ส่งผลให้สถาบันตัวกลางทำงานได้สะดวกและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะพร้อมให้บริการภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ 

ตลาดทุนดิจิทัล

การสร้างโอกาสธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ในมิติที่สอง การสร้างโอกาสธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างตลาดทุนแห่งอนาคตด้วยทรัพย์สินดิจิทัล ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ในตลาดทุนและเปลี่ยนโฉมโลกการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าอนาคตของตลาดทุนไทยจะเกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันค้นหาและออกแบบขึ้น 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มกระบวนการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และเชิญผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ผู้ระดมทุน custodian และฟินเทค ร่วมรับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาตลาดทุนแห่งอนาคตที่ครบมิติ ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ในงาน “ร่วมสร้างตลาดทุนดิจิทัลแห่งอนาคต”

ทั้งนี้ ในส่วนของการจดทะเบียนในส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มนั้น จะมีการดำเนินการจดทะเบียนตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ยังจะยังไม่มีการดำเนินการขออนุญาตเร็ว ๆ นี้เนื่องจากบางกฎเกณฑ์บางส่วนยังไม่สามารถรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมด โดยทางตลาดหลัดทรัพย์ฯ มองว่าอาจมีการทดลองใช้โมเดลนี้ใน Sandbox ก่อน

นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์
นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์

ตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศเริ่มปรับตัวสู่ดิจิทัล

ด้าน นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น ๆ มีการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน เช่น ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน และตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) ประกาศว่ากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายและชำระบัญชีแบบครบวงจรสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้ว 

มองว่าตลาดหลักทรัพย์ของทั้ง 2 ประเทศต่างมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน คือการคงไว้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เดิมที่มีความน่าเชื่อถือเป็นจุดแข็ง แต่มีการขยายกิจการออกไปในด้านดิจิตอล เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนให้ได้ง่ายขึ้น

“ไม่มีใครตอบได้ว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือไม่ แต่จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในธุรกิจเหล่านี้ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของประเทศไทยทุกภาคส่วน เนื่องจากสภาะแวดล้ออมในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวไม่ทัน” นายกิตติ กล่าว