Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย คาดปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉียด40ล้านคน

คาดปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉียด40ล้านคน

1715
0
SHARE
ยอดนักท่องเที่ยว

คาดปีนี้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉียด 40 ล้านคน เติบโต 2.1-4.1% รายได้กว่า 2 ล้านล้านบาท เติบโต 6.9-8.9%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562 น่าจะยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากปี 2561 ด้วยหน่วยงานภาครัฐยังคงเร่งจัดแผนการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลบวกระยะสั้นจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ข

ณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็มีความเข้มข้นในการจัดแคมเปญการตลาด รวมถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็น Landmark ของประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดงานต่างๆ ระดับโลก ซึ่งมีส่วนช่วยให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แต่ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการอาทิ ปัจจัยภายในอย่างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย เช่น ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลาย และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจจะมีผลให้การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวและความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว หรือการปรับลดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย รวมทั้งการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยว

จากปัจจัยข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 39.00-39.80 ล้านคน เติบโต 2.1-4.1% จากปี 2561 โดยทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญ อาทิ

  • นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกในตลาดหลักๆ ยังมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีน แม้คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่องน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและยังต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวน รวมถึงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม เป็นต้น
  • นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปหลายตลาดยังมีแนวโน้มที่ดีอาทิ นักท่องเที่ยวจากเยอรมัน และฝรั่งเศส สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจจะต้องขึ้นอยู่กับประเด็นเรื่องค่าเงินรูเบิล นอกจากนี้ ยังต้องติดตามสถานการณ์ Brexitที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง
  • นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้อย่างนักท่องเที่ยวอินเดียยังเป็นตลาดที่เติบโตได้ดีอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสนใจในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจากอินเดียซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
  • นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางหลายประเทศยังมีทิศทางที่ชะลอตัวยกเว้นนักท่องเที่ยวจากอิสราเอล ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวจาภูมิภาคตะวันออกกลางเลือกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ก็น่าจะยังมีแนวโน้มดี

สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9-8.9% จากปี 2561