Home ประชาสัมพันธ์ นักเรียนกำเนิดวิทย์คว้าเหรียญทองโครงงานวิทย์ฯที่รัสเซีย

นักเรียนกำเนิดวิทย์คว้าเหรียญทองโครงงานวิทย์ฯที่รัสเซีย

401
0
SHARE

นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงาน “Kolmogorov Readings, The 18th International Science Conference of Students” ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

ได้แก่ นางสาวมทินา เจริญวัฒน์ ได้เหรียญทองจากสาขาเคมี, นางสาวเอมขวัญ เตชะวิเชียร ได้เหรียญเงินจากสาขาชีววิทยา, นางสาวพลอยประกาย ภูศรี ได้เหรียญทองแดงจากสาขามนุษยศาสตร์ และนายภัทรพล ธนลิขิต เหรียญทองแดงจากสาขาฟิสิกส์ โดยมี นายณัฐวินทร์ โช ครูฟิสิกส์และดาราศาสตร์นำทีมไปร่วมงาน

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของนักเรียนยังได้รับความสนใจเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย นับเป็นความสำเร็จอีกระดับของโรงเรียนฯ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกรชั้นนำที่สรรค์สร้างประโยชน์ให้ประเทศต่อไป