Home ประชาสัมพันธ์ น้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์เปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2561-62

น้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์เปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2561-62

288
0
SHARE
น้ำตาลบุรีรัมย์

น้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์เปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2561 ถึง 2562 โดยผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ร่วมพิธีเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2561 ถึง 2562 เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวไร่อ้อยพนักงานให้ดำเนินการอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “กุญแจคู่”

โดยมีการสนับสนุนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 10,000 รายได้ในการปลูกอ้อยเพื่อป้อนให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากธุรกิจหลักในการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกแล้ว กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่นำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร คือ โรงไฟฟ้าเชื่อเพลิงชีวมวล, วิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการปลูกอ้อย และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย