Home ลงทุน มุมธุรกิจ เปิดอบรมประกันเสี่ยงค่าเงินฟรี! สำหรับเอสเอ็มอี

เปิดอบรมประกันเสี่ยงค่าเงินฟรี! สำหรับเอสเอ็มอี

901
0
SHARE
โครงการอบรม FX

ปัญหาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการส่งออก คือ การประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่ค่อยเห็นความสำคัญและไม่มีความรู้มากพอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ ได้จัดการอบรมและสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” หลังจากระยะแรกประสบความสำเร็จ ซึ่งมีเอสเอ็มอีให้ความสนใจเข้ารับการอบรมกันค่อนข้างมาก

ในปีนี้ ธปท.และสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ได้ออกโปรแกรมการอบรมในปีนี้ โดยเอสเอมอีรายใดสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการจัดอบรมเวียนไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากจะ “อบรมฟรี”แล้ว ยังจะลดค่าธรรมเนียม 50% สำหรับเอสเอ็มอีที่ทำประกันความเสี่ยงกับเอ็กซิมแบงก์

โครงการอบรม FX

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

-จะต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินหรือ เจ้าหน้าที่การเงินที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร 

-เป็นกิจการที่เป็นสมาชิกสสว.

-เป็นผู้ส่งออกหรือนำเข้า ที่มีรายได้ในปี 2559 หรือ 2560 ไม่เกิน 400 ล้านบาท

 โครงการอบรม FX