Home เงินทอง เงินประกัน คปภ.ออก”ประกันภัย 7 บาท-10 บาทพลัส” รับหยุดยาวปีใหม่

คปภ.ออก”ประกันภัย 7 บาท-10 บาทพลัส” รับหยุดยาวปีใหม่

1102
0
SHARE
ประกันภัย
คปภ.ออกประกันภัย 7-10 บาทพลัส คุ้มครองประชาชนช่วงเทศกาลหยุดยาว คุ้มครองอุบัติเหตุ-เสียชีวิต ระยะคุ้มครอง 30 วัน
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

คปภ.นำแนวคิดประกันภัย 10 บาท ซึ่งเป็นโครงการนำร่องและประสบความสำเร็จ จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) โดยพัฒนาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บาท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยที่ลดลงจาก 10 บาท เป็น 7 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บาทพลัส ซึ่งมีความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลด้วย

กรมธรรม์ ทั้งสองแบบคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้ที่มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท จะให้ความคุ้มครองเหมือนกับประกันภัย 10 บาทเดิม โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส นอกจากจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทแล้ว ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

ผู้สนใจสามารถซื้อได้โดยตรงที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)และบริษัทประกันวินาศภัย 16 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท และ 10 บาทพลัส เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือพนักงานลูกจ้างขององค์กร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ได้แก่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิต Tesco บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บิ๊กเซอร์วิส และเป็นสมาชิกบิ๊กการ์ด (Big C) ธนาคารออมสิน มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารออมสิน และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรบางจากทุกประเภท