Home ลงทุน หุ้น ผู้กระทำผิด6รายปั่นหุ้นABC ยอมจ่าย120ล้านตามโทษทางแพ่ง

ผู้กระทำผิด6รายปั่นหุ้นABC ยอมจ่าย120ล้านตามโทษทางแพ่ง

806
0
SHARE
ก.ล.ต.
ก.ล.ต. เผยผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ ABC ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวว่าผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (ABC) ได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวมกว่า 120 ล้านบาทได้แก่ นายสาธิต รุ่งวัฒนภักดิ์ นายชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์ นางสาวธัญภา เศวตศิลป นางสาวโสรจ จันทราทิพย์ นางสาวอัยย์ริณ ตั้งพูลเจริญ และนางสาลิกา ตั้งพูลเจริญ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง มีมติให้ ก.ล.ต. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดจำนวน 7 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ ABC ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้กระทำความผิด 1 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งแล้ว

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดที่เหลืออีก 6 ราย ได้ลงนามในบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งครบถ้วนแล้ว ดังนี้ (1) นายสาธิต ชำระ 57.97 ล้านบาท (2) นายชวิน ชำระ 57.97 ล้านบาท (3) นางสาวธัญภา ชำระ 5 แสนบาท (4) นางสาวโสรจ ชำระ 5 แสนบาท (5) นางสาวอัยย์ริณ ชำระ 5 แสนบาท และ (6) นางสาลิกา ชำระ 2.83 ล้านบาท ซึ่งเงินค่าปรับทางแพ่งเป็นรายได้แผ่นดินที่ ก.ล.ต. จะนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป

ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีสร้างราคา ABC ซึ่ง ปัจจุบันคือ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI)) ซึ่งมีผู้กระทำผิด 7 ราย โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวมกว่า 120 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หุ้น ABC มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาปิดเพิ่มสูงขึ้นจากหุ้นละ 2.38 บาท เป็นราคา 7.80 บาท ตลอดจนมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาก โดยจากต้นปี 2557 ประมาณ 3 หมื่นหุ้นต่อวัน เป็นประมาณ 6 แสนกว่าหุ้นต่อวัน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากกลุ่มบุคคล 7 รายข้างต้นได้มีการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ โดยพบว่า นายสาธิตมีบทบาทเป็นแหล่งเงินผ่านนางสาวธัญภาไปให้นายปรเมษฐ์ซื้อหุ้น ABC และถือครองไว้แทนนายสาธิต ต่อมาใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจเคาะซื้อผลักดันราคาหุ้น ABC และในระหว่างนั้น นายปรเมษฐ์ได้ขายหุ้น ABC แบบ Big Lot ให้กับนายสาธิต นายชวิน นางสาวอัยย์ริณ และนางสาลิกา เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจว่าหุ้น ABC มีการซื้อหรือขายกันมาก และเมื่อมีผู้ลงทุนหลงผิดเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ขายหุ้นและทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่ปรับสูงขึ้น ทำให้มีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดทั้ง 7 ราย ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยให้ผู้กระทำความผิดทั้ง 7 ราย ชำระค่าปรับทางแพ่ง ซึ่งพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดแต่ละรายได้รับ และผู้กระทำความผิดรายนายปรเมษฐ์ได้ทำบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาทแล้ว

สำหรับผู้กระทำความผิดอีก 6 ราย นัดหมายจะมาลงนามในบันทึกยินยอมและชำระค่าปรับทางแพ่ง ซึ่งหากบุคคลใดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งต่อไป

นอกจากการถูกลงโทษด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว ก.ล.ต. สั่งห้ามนายปรเมษฐ์เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 ปี ด้วย