Home ลงทุน มุมธุรกิจ “พีทีที โออาร์”เตรียมขายน้ำมันดีเซล บี 10 ถูกกว่าดีเซลธรรมดา 1 บาท/ลิตร

“พีทีที โออาร์”เตรียมขายน้ำมันดีเซล บี 10 ถูกกว่าดีเซลธรรมดา 1 บาท/ลิตร

502
0
SHARE

พีทีที โออาร์ เตรียมจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 10 ในราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1  บาท/ลิตร ในวันที 17 พ.ค.นี้ มั่นใจขายได้ 3.2 ล้านลิตร/วัน และจะช่วยลดการน้ำเข้าน้ำมันดิบพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท และมีแผนงานให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันปร้เภทหลักของประเทศไทยในปี 64 ทดแทนน้ำมันดีแซลหมุนเร็ว บี 7

สำหรับไบโอดีเซล บี 100 ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าไบโอดีเซล บี 100 ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยมีการลดปริมาณโมโนกลีเซอไรด์หรือไขให้ต่ำลง จากเดิมไม่สูลกว่า 0.7% ปรับเป็นไม่สูงกว่า 0.4% โดยน้ำหนัก ส่งผลให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ได้จำนวน 11 ยี่ห้อ รวม 930 รุ่น ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะใช้มาตรการกลไกด้านราคาทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มีราคาขายปลีกต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ซึ่งมั่นใจว่า ด้วยกลไกด้านราคานี้จะสามารถจูงใจผู้ใช้รถดีเซลให้หันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 และทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศ โดยจะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวม 2 ล้านตัน/ปี จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี

ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า  พีทีที โออาร์  พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 รวม 340 สถานีในปี 62

พีทีที โออาร์ ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 คุณภาพสูง มาผสมเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 และยังใส่สารเพิ่มค่าซีเทน ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงมากขึ้น และด้วยสัดส่วนของไอดีเซล บี 100 ที่สูงขึ้น ทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มีการเผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำได้ร้อยละ 42

ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ด PM 2.5 ได้ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ จึงสามารถช่วยลดมลพิษ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ปัจจุบันน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1 บาท/ลิตร จึงคุ้มค่าช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถดีเซล โดยประเภทรถยนต์ที่ค่ายรถยนต์ให้การรับรองว่าสามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 ได้ จะเป็นกลุ่มรถยนต์ดีเซลทั่วไป ได้แก่รถกระบะ รถตู้ และรถอเนกประสงค์

ทั้งนี้พีทีทีโออาร์ คาดว่าในระยะแรกจะสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ได้ 3.2 ล้านลิตร/วัน ทำให้มีการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ในการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มากกว่า 300,000 ลิตร/วัน อันจะเป็นปริมาณที่สามารถช่วยลดการนำเข้าย้ำมันจากต่างประเทศได้ และทำให้สามารถช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มอีก 92,000 ตัน/ปี เป็นการสร้างประโยชน์ในด้านการลดการนำเข้าน้ำมัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

สำหรับแผนงานการเพิ่มการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 พีทีที โออาร์ ยังคงขายจำนวนสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 56 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 100 แห่งทั่วประเทศภายในปี 62