Home เงินทอง เงินออม ประกวดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติปี4 “พ่อออมสอนลูก” ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

ประกวดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติปี4 “พ่อออมสอนลูก” ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

928
0
SHARE

ปัญหาเกษียณจน นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ทางออกที่จะทำให้พ้นจากความจนหลังเกษียณคือการวางแผนทางการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือการรู้จัก “ออม” ตั้งแต่เยาว์วัย

WealthMagik เห็นความสำคัญของการออมที่จะช่วยให้คนไทยพ้นเกษียณจน พร้อมจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนบริหารเงินออมเพื่ออนาคต ส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักและเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยวางแผนบริหาร เงินออมให้งอกเงยด้วยการออมลงทุน 

ซึ่งการใช้ Animation เป็นสื่อที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการออม และบ่มเพาะวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนไทยสำหรับการวางรากฐานทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตได้

โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โครงการฯ เป็นการประกวดแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นการจัดประกวดแอนิเมชั่น ที่ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี สำหรับใน Season 4 จัดขึ้นในตอน “พ่อออมสอนลูก” ตั้งเป้าสนับสนุนการออมยิ่งสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลัก และเป็นพื้นฐานสำคัญที่เริ่มต้นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จัก และตระหนักถึงความสำคัญด้านการวางแผนการออมลงทุน 

โดยในปีนี้ ทางโครงการฯ เปิดโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทั้งรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน (เดิม) และหนังสั้น (Short Video) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในหลากหลายแขนงมากขึ้น  ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทั้งยังเป็นการพัฒนาสื่อ ผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล ที่สามารถเข้าถึง และเข้าใจง่ายขึ้นในทุกๆ สถาบันของสังคมไทย เงินรางวัลมูลค่ารวม 275,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ ดังนี้

– กรอกใบสมัครพร้อมทั้งให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp ผ่านทางเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th

Facebook : SoftwarePark WealthMagik Animation Award  ในวันที่ 19 เมษายน 2562

– ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) สามารถเลือกสมัครหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ทั้ง 2 หมวดการประกวด จะได้รับการอบรม (Boot Camp) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน ด้านการวางแผนบริหารเงินออม , เทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ และทำContent อย่างไรให้ปัง (Story Telling) จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรับคำปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงานใน วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมนา ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ตัดสิน และประกาศผลงานชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562