Home ทิศทางเศรษฐกิจ กางแผนที่ หา“เศรษฐี”ผู้กุมความมั่งคั่งของโลก

กางแผนที่ หา“เศรษฐี”ผู้กุมความมั่งคั่งของโลก

1088
0
SHARE

นับจากวิกฤติการเงินโลกเมื่อปี 2550 อันมีชนวนมาจากวิกฤติซับไพร์มในสหรัฐ มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความมั่งคั่งส่วนบุคคลทั่วโลก ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น จนมูลค่าขึ้นถึง 204 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 26% ในช่วง 10 ปี

มาดูกันว่าประเทศไหนติดท็อปเทนโลก ในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคล และมาดูกันว่าในช่วงปี 2551-2561 ความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดยรวมทะยานขึ้นมากน้อยเท่าไร โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากการรวบรวมของ Visual Capitalist

ประเทศที่มีมูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลมากที่สุดในโลก :

1.สหรัฐ ความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 27% ในช่วง 10 ปี จาก 47.9 ล้านล้านดอลลาร์ เป็น 60.7 ล้านล้านดอลลาร์

2. จีน มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลทะยานขึ้นมากที่สุดถึง 130% จาก 10.2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็น 23.6 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนั้น ปัจจุบันจีนยังมีอภิมหาเศรษฐี (บุคคลที่มีทรัพย์สิน 30 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป หรือ Ultra High Net Worth individuals) มากกว่าประเทศใดในโลก เป็นรองเพียงสหรัฐเท่านั้น

3. ญี่ปุ่น มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 18% เป็น 19.1 ล้านล้านดอลลาร์

4.อังกฤษ มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 4% เป็น 9.1 ล้านล้านดอลลาร์

5.เยอรมนี มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 7% เป็น 8.8 ล้านล้านดอลลาร์

6.อินเดีย ความมั่งคั่งส่วนบุคคลพุ่งขึ้น 96% เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 2 รองจากจีนเลยทีเดียว ไปอยู่ที่ 8.1 ล้านล้านดอลลาร์ จาก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์

7.ออสเตรเลีย มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 48% เป็น 6 ล้านล้านดอลลาร์

8.แคนาดา มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 23% เป็น 6 ล้านล้านดอลลาร์

9.ฝรั่งเศส มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคล ลดลง 7% จาก 6.3 ล้านล้านดอลลาร์ เหลือ 5.9 ล้านล้านดอลลาร์

10.อิตาลี มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคล ลดลง 14% จาก 4.5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปี 2551 เหลือ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2561

รวมกันแล้ว มูลค่าทรัพย์สินส่วนบุคคลของประเทศในระดับท็อปเทน คิดเป็นสัดส่วนถึง 74% ของมูลค่าทรัพย์สินในครัวเรือนของทั้งโลก

นอกจากนั้น สหรัฐยังนำหน้าในส่วนของมูลค่าความมั่งคั่ง เพราะมีความมั่งคั่งส่วนบุคคลคิดเป็น 30% (60.7 ล้านล้านดอลลาร์) ของทั้งโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ :

ประเทศที่มีเศรษฐีมากที่สุดในโลก

1.สหรัฐเป็นประเทศที่มีเศรษฐีมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวน 17,350,000 คน

2.จีน อยู่ในอันดับรองลงมาด้วยจำนวนเศรษฐี 3,480,000 คน

3.ญี่ปุ่น อยู่ในอันดับสาม ด้วยเศรษฐี 2,809,000 คน

ขณะที่ทั้งโลกมีเศรษฐี 42,155,000 คน

อย่างไรก็ตาม หากดูในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินต่อบุคคล จะพบว่าออสเตรเลียมีมูลค่าทรัพย์สินในครัวเรือนต่อบุคคลมากที่สุดในบรรดา 10 ประเทศข้างต้น ที่ 240,703 ดอลลาร์ และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนอินเดียอยู่อันดับ 10 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินในครัวเรือนต่อบุคคล 6,035 ดอลลาร์ นับว่าเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา