Home ลงทุน หุ้น ‘ศุภาลัย’ทุ่ม4พันล้าน ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น’มั่นคงเคหะการ’ทั้งหมด ราคา4.10บาท/หุ้น

‘ศุภาลัย’ทุ่ม4พันล้าน ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น’มั่นคงเคหะการ’ทั้งหมด ราคา4.10บาท/หุ้น

1013
0
SHARE
มั่นคงเคหะการ
‘ศุภาลัย’ ประกาศซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน ‘มั่นคงเคหะการ’ เจ้าของแบรนด์ “บ้านชวนชื่น” ราคาหุ้นละ 4.10 บาท

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI อนุมัติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)

SPM จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK จำนวน 992,010,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100.00% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยจะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของ MK ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 4,067.24 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า SPM จะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหาก สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่า 25.00% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK

ราคาหุ้น MK ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 0.48% อยู่ที่ 3.30 บาท มูลค่าการซื้อขาย 8.78 ล้านบาท

MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยธุรกิจของ MK ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และ (2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

MK ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมาแล้วกว่า 64 โครงการ ส่วนใหญ่ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อ “ชวนชื่น ” และ “สิรีนเฮ้าส์”

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของ MK ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โดย MK จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทที่ต้องการเข้าอยู่ทันที โดยระดับราคาบ้านของ MK เฉลี่ยประมาณเท่ากับ 2.0– 5.0 ล้านบาท

ในปี 2560 MK มีโครงการประเภททื่อยู่อาศัยทที่เปิดดำเนินการ ทั้งหมด 12 โครงการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ เป็นธุรกิจที่ MK มุ่งเน้นให้เกิดรายได้ค่าเช่า ค่าบริการในระยะยาวและต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่งปัจจุบัน MK มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า ขนาดพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ ตั้งอยู่ในโครงการ Bangkok Free Trade Zone ซึ่งเป็นพื้นสัญญาเช่าช่วงทที่ดำเนินโดยบริษัทย่อยของ MK และในโครงการดังกล่าวยังมีพื้นทที่อีกประมาณ 700 ไร่ ซึ่ง MK วางแผนจะพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในรูปแบบอาคารโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า

นอกจากนี้ MK ยังมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงานในอาคารมั่นคงเคหะการ สำหรับพื้นที่ในส่วนทที่บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ โครงการอพาร์ทเม้นท์เพื่อเช่า โดยใช้ชื่อโรงการ Park Court สุขุมวิท 77 จำนวน 5 อาคาร อาคารละ 7 ชั้น จำนวน 14 ยูนิตต่ออาคาร ขนาด 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 260 ตารางเมตร

ในส่วนของธุรกิจบริการ MK มีธุรกิจสนามกอล์ฟ “ชวนชื่น กอล์ฟ คลับ” ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุมพร้อมคลับเฮ้าส์และสนามไดร์ฟกอล์ฟ โดยมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ MK ยังมีธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการรับบริหารจัดการอาคารอีกดัวย