Home ลงทุน มุมธุรกิจ จ่อออกกฎหมาย’พิเศษ’คุมสกุลเงินดิจิทัล

จ่อออกกฎหมาย’พิเศษ’คุมสกุลเงินดิจิทัล

327
0
SHARE
สกุลเงินดิจิทัล

รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายพิเศษขึ้นมาดูแลสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency โดยคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 เดือน ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมในทุกด้านเกี่ยวกับการลงทุนและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินพยายามหาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดูแลสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งเดิมจะออกเป็นหลักเกณฑ์การดูแล แต่ใช้กฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายฉ้อโกง เป็นต้น ในขณะที่มีเอกชนหลายรายเริ่มออกเปิดตัวโครงการและระดมทุนจากประชาชน

การเปิดตัวโครงการเพื่อระดมทุนจากประชาชนสร้างความกังวลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จนต้องสถาบันการเงินทุกแห่งภายใต้การกำกับดูแลทำธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายด้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงเห็นว่าควรมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นในการกำกับดูแล

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บอกว่ากฎหมายพิเศษครอบคลุมดูแลในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยก.ล.ต.จะเป็นผู้กำกับดูแล

กฎหมายดังกล่าวจะกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกเรื่อง ทั้งไอซีโอ คริปโตเคอเรนซี รวมทั้งวางหลักเกณฑ์สำหรับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ที่จะระดมทุนผ่านไอซีโอ ตัวกลางและผู้ที่จะจัดทำแพลทฟอร์มตลาดรอง และคุณสมบัติผู้ลงทุน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวยว่ากฎหมายใหม่จะออกมาดูแลสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยจะเน้นดูแลการฟอกเงิน การชำระเงินไม่ถูกต้อง การคุ้มครองผู้ลงทุน การดูแลกระบวนการซื้อขายเพื่อป้องกันการปั่นราคา รวมถึงการใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงภาษี และป้องกันไม่ให้มีการลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่