Home กองทุน เลือกกองทุน 10อันดับกองทุนยอดฮิต ‘KFSDIV’มีอะไรดีคนสนใจมากสุด

10อันดับกองทุนยอดฮิต ‘KFSDIV’มีอะไรดีคนสนใจมากสุด

8755
0
SHARE
สถิติกองทุนรวม
ในบรรดากองทุนรวมที่มีเปิดจำหน่ายให้กับนักลงทุนจำนวนนับพันกองทุน แต่มีจำนวนไม่มากนักที่นักลงทุนให้ความสนใจ และกองทุนไหนที่คนให้ความสนใจมากที่สุด

จากสถิติการเข้าดูข้อมูลกองทุนรวมของ WealthMagik ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอันดับ “กองทันรวมยอดฮิต” ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดผ่านเวบไซต์ https://www.wealthmagik.com  ซึ่งเก็บสถิติจากกองทุนรวมทุกประเภท

กองทุนรวมที่มีคนเข้าดูมากที่สุด ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) จากบลจ.กรุงศรี

KFSDIV มีอะไรดี ทำไมคนสนใจมากที่สุด

KFSDIV จดทะเบียนกองทุน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2550 ย่างเข้าสู่ปีที่ 11 เป็นกองทุนประเภท “กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

สำหรับนโยบายการลงทุนตามที่แจ้งไว้ คือ “ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง”

กองทุนนี้ มีความเสี่ยงระดับ 6 เช่นเดียวกับกองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากมีความผันผวนตามภาวะตลาดหุ้น

กองทุนมีนโยบายปันผล “ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร”

ณ วันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,681.29 ล้านบาท มี NAV อยู่ที่ 10.63 บาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่กองหนึ่ง

จุดเด่นของ KFSDIV คือ การปันผลอย่างสม่ำเสมอ มากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งดูได้จากประวัติการปันผลทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนรวมทั้งหมด 37 ครั้ง รวมเงินปันผล 16.35 บาท 

หากคิดง่ายๆ จากราคาขายครั้งแรกที่ 10 บาท จะเห็นว่าผลตอบแทนคิดเป็น 163.50%

แล้วผลดำเนินงานของกองทุนดีแค่ไหน?

เมื่อดูผลตอบแทนรายปีย้อนหลัง ไม่นับว่าโดดเด่นมากนัก ผลดำเนินการอยู่ในระดับกลางๆจากบรรดากองทุนทั้งหมด กล่าวคือ

ปี 2556 ผลตอบแทน ติดลบ 5.39%

ปี 2557 ผลตอบแทน เป็นบวก 15.69%

ปี 2558 ผลตอบแทนกลับมาติดลบ 14.22%

ปี 2559 ผลตอบแทนเป็นบวก 13.57%

ปี 2560 ผลตอบแทนเป็นบวก 21.85%

หากนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ผลตอบแทนเฉลี่ย 13.00% หากคิดย้อนหลัง 5 ปี ผลตอบแทน 2.70% และหากคิดในรอบ 3 ปี ผลตอบแทน 5.10%

เมื่อดูพอร์ตการลงทุน เมื่อสิ้นเดือนพ.ค. จะเห็นว่ามีการกระจายไปทั่วตลาด โดยมี 5 อันดับหลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุดเป็นพวกหุ้นใหญ่และพื้นฐานดี คือ ปตท.,ท่าอากาศยานไทย,ปูนซิเมนต์ไทย,อินทัชโฮลดิ้งส์ และกสิกรไทย

อย่างไรก็ตาม สถิติข้างต้นเป็นการเข้าดูของนักลงทุน แต่อาจจะไม่ลงทุนจริงก็ได้ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกองทุนรวมที่คนสนใจมากที่สุดในรอบสัปดาห์