Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย ขายหวยรวยสุด แชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ

ขายหวยรวยสุด แชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ

1030
0
SHARE
รายได้รัฐวิสาหกิจ

ใครที่คิดว่ารัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจน้ำมัน หรือ ไฟฟ้า ทำกำไรและส่งรายได้เข้ารัฐบาลสูงสุด แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ รัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้มากที่สุด คือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำรายได้นำโด่ง มากกว่าปตท.ที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไทยเกือบเท่าตัว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 125,931 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม 25,629 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม 100,302 ล้านบาท โดยในเดือนพ.ค. 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 12,692 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 25,460 20 ล้านบาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20,784 17 ล้านบาท
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 17,519 14 ล้านบาท
ธนาคารออมสิน 17,309 14 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,793 9 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2561 สคร. มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน ทำให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้จำนวน 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศได้อีกทางหนึ่ง