Home ลงทุน มุมธุรกิจ สำรวจสาขาธนาคารเดือนเม.ย. แบงก์กรุงเทพมากสุด-ไทยพาณิชย์ลดมากสุด

สำรวจสาขาธนาคารเดือนเม.ย. แบงก์กรุงเทพมากสุด-ไทยพาณิชย์ลดมากสุด

1209
0
SHARE
10 อันดับแบงก์ที่มีสาขามากที่สุด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ‘ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย’ ต่างตั้งเป้าเป็น Digital Banking เพื่อให้บริการทางการเงินที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ต้องสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ทำสาขาธนาคารแบบเดิมไม่เป็นที่นิยมใช้

การลดค่าธรรมเนียมในบริการ จ่าย ถอน โอน ทางดิจิทัลแบงก์กิ้งของแทบทุกธนาคาร เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ต้องการดึงให้ผู้บริโภคเข้ามาสู่แฟลตฟอร์มดิจิทัล ขณะที่หลายธนาคารเริ่มมีบริการเครื่องรับจ่ายค่าบริการอัตโนมัติ ตู้รับฝากเช็คแบบอัตโนมัติ ที่ให้บริการได้โดยไม่ต้องใช้พนักงาน

อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มองข้ามไปไม่ได้ คือการเพิ่ม-ลด จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วันที่ 30 เมษายน 2561 แสดงให้เห็นถึงตัวเลขการเพิ่มและลดของสาขาธนาคารพาณิชย์ในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับ “ธนาคารพาณิชย์ที่มีจำนวนสาขามากที่สุด 10 อันดับ” (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) แสดงให้เห็นถึงการเพิ่ม-ลด จำนวนสาขาของแทบทุกธนาคาร ดังนี้

อันดับที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ 1,165 สาขา ลดลง 1 สาขา จากเดิม 1,166 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 2 ธนาคารกรุงไทย 1,119 สาขา ลดลง 2 สาขา จากเดิม 1,121 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,096 สาขา ลดลง 67 สาขา จากเดิม 1,161 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 4 ธนาคารกสิกรไทย 1,034 สาขา เพิ่มขึ้น 5 สาขา จากเดิม 1,029 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 663 สาขา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อันดับที่ 6 ธนาคารธนชาต 519 สาขา ลดลง 5 สาขา จาก 524 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 7 ธนาคารทหารไทย 433 สาขา เพิ่มขึ้น 1 สาขา จาก 423 สาขา ณ สิ้นปี 2560  

อันดับที่ 8 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 168 สาขา เพิ่มขึ้น 36 สาขา จาก 132 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 9 ธนาคารยูโอบี 151 สาขา ลดลง 2 สาขา จาก 153 สาขา ณ สิ้นปี 2560

อันดับที่ 10 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 133 สาขา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจ นั่นคือในส่วนของภูมิภาค ที่สามารถจัดอันดับ “ภูมิภาคที่มีสาขาธนาคารมากที่สุด” ได้ดังนี้

สาขาธนาคารพาณิชย์

  • ภาคกลาง มีจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์รวมทุกธนาคารมากที่สุด คือ 2,171 สาขา โดยธนาคารที่มีสาขาในภาคกลางมากที่สุดคือธนาคารไทยพาณิชย์ 384 สาขา
  • กรุงเทพมหานครมี 2,050 สาขา ธนาคารที่มีสาขาในกรุงเทพฯ มากที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ 317 สาขา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 926 สาขา ธนาคารที่มีสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือธนาคารกรุงไทย 213 สาขา
  • ภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 808 สาขา ธนาคารที่มีสาขาในภาคเหนือมากที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ 170 สาขา
  • ภาคใต้มี 829 สาขา ซึ่งธนาคารที่มีสาขาในภาคใต้มากที่สุดคือธนาคารกรุงไทย 163 สาขา

การปรับลด-เพิ่ม สาขาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์กำลังเริ่มปรับตัวกับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตามจำนวนสาขาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในศึก Digital Banking ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในครั้งนี้ สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะงัดกลยุทธ์และเครื่องมือใดออกมาเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดและพื้นที่ในใจลูกค้าต่อไป