Home ประชาสัมพันธ์ สำนักทรัพย์สินฯชี้แจง ‘การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

สำนักทรัพย์สินฯชี้แจง ‘การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

14190
0
SHARE
สำนักทรัพย์สิน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แถลงคำชี้แจงผ่าน เวบไซต์ เรื่อง “การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

คำชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้