Home เงินทอง เงินกู้ จ่อคุมสินเชื่อทะเบียนรถ ดอกเบี้ยไม่เกิน28%

จ่อคุมสินเชื่อทะเบียนรถ ดอกเบี้ยไม่เกิน28%

1270
0
SHARE
สินเชื่อทะเบียนรถ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบต่างๆ ขยายตัวอย่างมาก ทำให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการรายย่อยโดดเข้ามาทำธุรกิจกันอย่างคึกคัก ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ความพยายามควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้อยู่ในกรอบกติกาดำเนินมาต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมา ได้ลุกลามกลายเป็น “หนี้นอกระบบ” ที่ยากแก่การควบคุม ดังที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงจาก “ทวงหนี้โหด”ของบรรดาเจ้าหนี้รายเล็กรายน้อย

สินเชื่ออีกประเภทที่นิยมปล่อยกู้ ทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบการรายย่อย คือ “จำนำทะเบียนรถ” ซึ่งในบางรายก็แทบไม่ต่างกับเงินกู้นอกระบบที่ระบาดไปทั่วประเทศ และดูเหมือนว่าเงินกู้ประเภทนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เตรียมออกหลักเกณฑ์มาดูแล

สินเชื่อทะเบียนรถ

ทั้งนี้  ธปท.จะจัดประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการในหลายจังหวัดหรือระดับประเทศ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 (เวลา 8.30 – 12.00 น.) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่และสำนักงานภาคทุกแห่ง) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตประกอบธุรกิจและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและ ธปท. กำหนด

สินเชื่อทะเบียนรถ

การกำกับดูแลนั้นจะยึดหลักในการกำกับดูแล 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การให้บริการอย่างทั่วถึง (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) การส่งเสริมการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐานในการให้บริการ และผู้บริโภคได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุมชี้แจงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562

นอกจากนี้ หลังจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 60 วัน หากไม่ยื่นขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับหรือจำคุก ​​​​​​​​​​​

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อจะเอาสมุดทะเบียนรถมาเป็นประกันการชำระหนี้ เหมือนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยที่เจ้าของรถยังมีรถใช้งานและยังคงเป็นเจ้าของรถ

สินเชื่อทะเบียนรถ

สำหรับการกำกับดูแล จะแยกเป็น 2 ระดับคือ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ระดับจังหวัด จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทปล่อยสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 36%

ระดับประเทศ อยู่ในความดูแลของธปท. ผู้ประอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อไม่ได้กำหนดเพดาน ขึ้นกับความสามารถในการชำระคืน แต่ดอกเบี้ยไม่เกิน 28%

การกำกับดูแลสินเชื่อประเภทนี้ ธปท.ต้องการให้การเข้าถึงสินเชื่อได้ในราคาที่เหมาะสมในอัตราที่กำหนด และผู้ประกอบการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งยังช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังประกาศบังคับใช้ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน 

อ่านเพิ่มเติม ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน