Home เงินทอง เงินกู้ EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อหนุน SMEs รุก CLMV

EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อหนุน SMEs รุก CLMV

567
0
SHARE
EXIM BANK เปิดตัว”สินเชื่อเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV”วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรือ 4.50% ต่อปี และ”ประกันส่งออก SMEs Easy” วงเงินประกัน 2 ล้านบาท คุ้มครอง 85% ของมูลค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หวังหนุนการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด CLMV
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยปี 62 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 6.7% ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ
ตลอดจนราคาน้ำมันและค่าเงินบาทผันผวนสูง แต่โอกาสในการส่งออกของไทยไปยังตลาดประเทศเกิดใหม่รวมทั้ง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังมีอยู่มาก EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการสินเชื่อระยะสั้นครบวงจรสำหรับใช้หมุนเวียนช่วงก่อนและหลังส่งออก รวมถึงการนำเข้า
พร้อมบริการประกันการส่งออกสำหรับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายการส่งออก โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกไปยัง CLMV ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆของโลก จำนวนประชากรและแรงงานในวัยทำงานที่มีอยู่มากและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
โดยภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกค่อนข้างน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการไทยที่ค้าขายใน CLMV มีความได้เปรียบกว่าคู่เเข่งชาติอื่นด้านทำเลที่ตั้งของไทย ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรม และความนิยมในสินค้าไทย ทำให้มูลค่าการส่งออกไปยัง CLMV เติบโต 16.6% ในปี 61
นอกจากนี้สินค้าไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีได้แก่สินค้าดังนี้ 1.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตร 2.วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และวัสดุก่อสร้าง 3.สินค้าอุปโภคบริโภค เช่นเครื่องดื่ม ผลไม้สด อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ
 
และจากการพบปะหารือกับภาครัฐและเอกชนไทยที่สนใจขยายธุรกิจสู่ตลาด CLMV ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การขาดเงินทุน ขาดข้อมูลความรู้และทักษะ เช่น ความรู้ด้านกฎระเบียยการส่งออก รวมทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศและการขาดคู่ค้า
EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีบริการเงินทุนหมุนเวียน พร้อมประกันการส่งออกในรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากกับ SMEs ที่ต้องการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง CLMV ขณะเดียวกัน EXIM BANK จัดอยรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยให้พร้อมเริ่มต้นหรือขยายการส่งออกได้
รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออก SMEs ของไทยกับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มต้นจากเมียนมาในเดือน พ.ค.62 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ที่มีเป้าหมายเชื่อมไทย เขื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 
บริการสินเชื่อใหม่เพื่อ SMEs
บริการใหม่ของ EXIM BANK ด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกไปยัง CLMV ได้แก่“สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออกไปยัง CLMV วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรือ 4.50% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ต่อปีสำหรับลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM BANK ซึ่งจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนและความคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
 
รวมถึงวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้อนุมัติ ใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบุคคลค้ำประกันได้ ระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน ธ.ค.63 EXIM BANK
 
บริการประกันส่งออกสำหรับ SMEs
และยังได้พัฒนาบริการประกันส่งออก “SMEs Easy” เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนจะส่งออกหรือกำลังจะส่งออกในมูลค่าไม่สูงแต่ละครั้ง หรือกำลังจะไปเจรจาการค้าที่งานแสดงสินค้าต่างประเทศ และต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงจากการทำการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการนี้ให้ความคุ้มครองกว่า 140 ประเทศทั่วโลกครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย จุดเด่นบริการคือสมัครง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกรูปแบบวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าส่งออกได้ วงเงินประกัน 2 ล้านบาท โดยคุ้มครอง 85% ของมูลค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 
ไตรมาสแรกปี 62 มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 106,342 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 62 EXIM BANK มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 106,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,653 ล้านบาท หรือ 18.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการค้า 35,394 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 70,948 ล้านบาท
ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ 46,735 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 25,834 ล้านบาท และสิ้นเดือน มี.ค.62 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs เท่ากับ 40,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,529 ล้านบาท หรือ 12.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่งผลให้ไตรมาสแรกปี 62 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือน มี.ค.62 อยูที่ 4.26% โดยมี NPLs จำนวน 4,534 ล้านบาทและเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 9,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,285 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 5,293 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองหนี้พึงกัน 181.97% ทำให้ EXIM BANK ยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง
 
สำหรับการให้บริการประกันส่งออก EXIM BANK มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่
ในไตรมาส 1 ปี 62 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 25,775 เพิ่มขึ้น 8,670 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเป็นปริมาณธุรกิจ SMEs จำนวน 6,939 ล้านบาท หรือ 26.92% ของปรมาณธุรกิจสะสม
 
เตรียมเปิดสำนักงานผู้แทนที่เวียดนาม
ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวม 84,111 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค.62 จำนวน 40,771 ล้านบาท
แบ่งเป็นสินเชื่อคงค้างให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ขยายฐานการค้าแบะการลงทุนไป CLMV จำนวน 29,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,512 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบัน EXIM BANK มีสำนักงานผู้แทนในกรุงย่างกุ้ง เวียงจันทน์ และพนมเปญ ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ทีมประเทศไทย
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการวางแผนและดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใน CLMV และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนามต่อไป