Home ลงทุน หุ้น เปิดสถิติ”หุ้นวิ่งรับเลือกตั้ง”

เปิดสถิติ”หุ้นวิ่งรับเลือกตั้ง”

2119
0
SHARE
SET Index กับการเลือกตั้ง
ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้บวกขึ้นแรงกว่า 1% จากปัจจัยเรื่องความชัดเจนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน แต่ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือการเมืองภายในประเทศ

การเลือกตั้งทั่วไปของไทย คาดว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วที่สุดคือ 24 ก.พ. 62 ช้าที่สุดคือ 5 พ.ค.62

การเลือกตั้ง ปี 62 ภายใต้กติกาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการยากที่จะมีพรรคใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) เกิน 250 คน ส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นลักษณะผสมหลายพรรค และหากเป็นไปตามโรดแมป คาดว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งในปีหน้า

บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ โดยดูสถิติ SET Index จะตอบรับเชิงบวกด้วยการปรับเพิ่มขึ้นล่วงหน้า 6 เดือน 

หลังจากที่ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส. และ พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง สว. ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 ถือเป็นการเปิดประตูสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง สว.สามารถใช้เป็นกฎหมายได้เลย ส่วน พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส. ต้องรอกลางเดือนธ.ค.61 ถัดจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดประชุมเพื่อก่าหนดวันเลือกตั้งในกรอบ 150 วัน

คาดเร็วที่สุดคือ 24 ก.พ.62 และช้าที่สุด 5 พ.ค.62 เส้นทางการเลือกตั้งที่ชัดเจนจะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างประเทศซึ่งได้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันกว่า 5.5 แสนล้านบาท

หนึ่งในเหตุผลหลักของการขายคือ ปัญหาการเมืองในประเทศ ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง

จากสถิติ SET Index จะปรับเพิ่มขึ้นก่อนเลือกตั้ง 6 เดือนและปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังการ เลือกตั้งอีก 1 เดือน โดยสถิติการเลือกตั้งในอดีต 4 ครั้งจาก 6 ครั้งหลังสุด ไม่นับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ พบว่า SET Index จะมีการปรับเพิ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนเลือกตั้ง 6 เดือนเฉลี่ย 1.8% และ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากการเลือกตั้ง 1 เดือนเฉลี่ย 5.1%

หากแยกไปดูการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารในปี 2550 พบว่า SET Index จะบวกล่วงหน้า 6 เดือนถึง 5.4% และบวกต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง 1 สัปดาห์อีก 5.5%