Home ลงทุน หุ้น ‘อีดีแอล-เจน’ออกหุ้นกู้ 6 รุ่น อายุ3-15ปี  ผลตอบแทน 3.90-6.25% ขายผ่าน 5 ธนาคาร 10-12 ก.ค.นี้

‘อีดีแอล-เจน’ออกหุ้นกู้ 6 รุ่น อายุ3-15ปี  ผลตอบแทน 3.90-6.25% ขายผ่าน 5 ธนาคาร 10-12 ก.ค.นี้

1064
0
SHARE

บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน (บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน) หรือ EDL-GEN บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของลาวเจ้าของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวนรวม 16 แห่ง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,137 เมกะวัตต์ ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้จำนวน 6รุ่น อายุ 3ปีถึง 15ปี ระหว่าง 3.90-6.25% ต่อปี ดังนี้

หุ้นกู้อายุ 3ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.90% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 5ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.50%ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 7ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.85%ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 10ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 12 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.00%ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 15ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.25%ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เสนอขายในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 5แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารธนชาต กำหนดเสนอขายขั้นต่ำ 1 แสนบาท ทวีคูณครั้งละ 100,000บาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB+/Negative Outlook

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัดผู้บุกเบิกด้านการระดมทุนข้ามพรมแดน ด้วยการเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ต้องการระดมทุนในประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษา(Sole Advisor) ของ EDL-GEN กล่าวว่า ปัจจุบัน EDL-GENเป็น โดยเป็นเจ้าของ 100% ในเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำนวน 10 เขื่อน มีกำลังการผลิตรวม 619เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนในเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีก 5 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 518 เมกะวัตต์

การระดมทุนครั้งนี้จะนำไปซื้อหุ้นในเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี และเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง จากการไฟฟ้าลาว ซึ่งจะได้กำลังผลิตไฟฟ้าในส่วนของEDL-GEN เพิ่มขึ้นอีก 309เมกะวัตต์

“ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าของ EDL-GEN เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกนั้นเป็นธุรกิจหลักของประเทศลาว และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่วางตำแหน่งของประเทศลาวเป็น‘แบตเตอรี่แห่งอาเซียน’หรือแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน ดังนั้นEDL-GEN จึงมีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูง การระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้EDL-GENก้าวไปสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นแนวหน้าในภูมิภาคชัดเจนขึ้นอีก การมีตราสารหนี้ขององค์กรที่มีเครดิตที่แข็งแกร่งอย่าง EDL-GEN เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดตราสารหนี้ไทย ยังช่วยทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความโดดเด่นมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน” นายอดิศรกล่าว

นายประเสริฐ ดีจงกิจ  SVP และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้ลงทุนกับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ระดับภูมิภาคเช่นนี้หาไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้คือ EDL-GEN นั้น มีรายได้ที่เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่หุ้นกู้ที่เสนอขายมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 15 ปี เป็นอัตราผลตอบแทนที่ดีมากสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเช่นนี้

นายภานุ โชติประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ EDL-GENซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในตลาดทุนของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการระดมทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศCLMV

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ของ EDL-GEN ในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคนี้ให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากขึ้น ตามแนวทางของ ASEAN Bond Markets Initiatives ซึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยในอนาคตเพิ่มขึ้น และหนุนตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคนี้ให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วย

นายแอรอน กว๊อกกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน ภูมิภาคอาเซียน ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งเป็นธนาคารระดับสากลชั้นนำในประเทศไทย มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนครั้งที่ 3 ในประเทศไทยของEDL-GEN ซึ่งสะท้อนความพร้อมของตลาดตราสารหนี้ไทยที่สามารถรองรับการระดมทุนจากบริษัทต่างประเทศได้

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ EDL-GEN ในประเทศไทยครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนให้กับEDL-GEN ในขณะที่นักลงทุนไทยก็มีโอกาสในการลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในกลุ่มประเทศCLMV ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยด้วย

นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้นักลงทุนได้กระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวอีกด้วย

ด้านนายสมาร์ท แสนสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้เชิญชวนให้องค์กรที่มีศักยภาพในต่างประเทศมาออกตราสารระดมทุนในประเทศไทยเมื่อปี2549ก็ได้มีการเข้ามาระดมทุนของหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงินจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยอยู่เสมอ

โดย EDL-GEN เป็นหนึ่งในผู้ออกตราสารที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนในประเทศไทยมาแล้ว 2ครั้ง และครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ได้นำเสนอหุ้นกู้ที่มีอายุแตกต่างกันถึง 6 รุ่น ด้วยอัตราผลตอบแทนเริ่มต้นที่ 3.90% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี จนถึงอัตราผลตอบแทนมากถึง 6.25% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 15 ปี จึงนับเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทยที่จะได้มีส่วนร่วมกับการระดมทุนขององค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงเช่นนี้