Home ลงทุน มุมธุรกิจ อุตสาหกรรมสื่อ : “เสือลำบาก”ยุคดิจิทัล

อุตสาหกรรมสื่อ : “เสือลำบาก”ยุคดิจิทัล

1788
0
SHARE
ผลประกอบการสื่อ

อุตสาหกรรมสื่อยังอยู่ในภาวะย่ำแย่ในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องมาจากรายได้ไม่กระเตื้อง แม้หลายแห่งมีมาตรการลดรายจ่าย

อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสื่อสารต่อเนื่องเกือบ 5 ปีเต็ม และยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้ เมื่อผู้บริโภคหันไปใช้บริการสื่อใหม่และเม็ดเงินโฆษณาลดลงทุกปี จนส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างหนัก

ในปีนี้ ที่หลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะกระเตื้องขึ้น แต่จากรายงานของบริษัทที่จำทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น แต่มีแนวโน้มเลวร้ายลง เมื่อรายได้ยังคงปรับลดลงและหลายแห่งประสบกับการขาดทุน แม้พยายามลดรายจ่ายและต้นทุน

บริษัท อาร์เอส จํากัด(มหาชน) หรือ RS ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 110.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากไตรมาส 1 ปีที่แล้ว แต่ลดลง 18.7% จากไตรมาส 4 ปี 2561 โดยรายได้ของธุรกิจลดลงตามฤดูกาลในช่วงโลว์ซีซั่นของไตรมาส 1

รายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 928.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ก่อนหน้า คิดเป็น 40.2 ล้านบาท และ 136.8 ล้านบาท หรือ ลดลง 4.2๔ และ12.8๔ ตามลำดับ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GRAMMY มีผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และค่าลิขสิทธ์ิ  1,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 14.8% จากการเติบโตของรายได้ธุรกิจเพลงและภาพยนตร์

GRAMMY มีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้  59 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาส 1/2561 ซึ่งมีผลขาดทุน 38 ล้านบาท

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) หรือ BEC  รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC ในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 1,718.5 ล้านบาท ลดลง 18.7% จากไตรมาสที่ 1/2561 ที่ 2,112.8 ล้านบาท และลดลง 13.0% จากไตรมาส 4/2561 ที่ 1,975.7 ล้านบาท โดย การลดลงของรายได้มาจากนาทีขายโฆษณาลดลง ซึ่งรายได้หลักของกลุ่มยังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ “ช่อง 3” เป็นหลัก

จากรายได้ลดลง ส่งผลให้ในไตรมาสแรกปีนี้ ขาดทุนสุทธิ 128.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 125.99 ล้านบาท

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) หรือ MCOT ขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 71% เมื่อเเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ขาดทุน 107.32 ล้านบาท จากประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย

แต่หากดูรายได้จากการให้บริการชอ่ ง 9 MCOT HD (หมายเลข 30) เป็นรายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์ แม้ว่ารายได้จากการโฆษณาจะลดลง 16% เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่รายได้จากโครงการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ กลับเพิ่มสูงขึ้นถึง 30%

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN ในไตรมาส 1 ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 29.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 10.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจจัดจำหน่าย

ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้รวม 695.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 182.49 ล้านบาท หรือ 35.54% แต่เพิ่มจากได้ซื้อหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 254.23 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้จากการจัดงานแสดงเพิ่มขึ้น 138.03% และธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น 18.47% สำหรับในส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัดสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 9.14%

อมรินทร์กำลลังหาช่องทางเพิ่มรายได้ให่จากธุรกิจมีเดียคอมเมิร์ซ (Media Commerce)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ในไตรมาสแรกปีนี้ขาดทุนสุทธิ 112.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 19.47 ล้านบาท แม้จะมีรายได้สื่อโฆษณาทีวีเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลจากการเจรจาปรับราคา Prime time เพิ่มข้ึนประมาณ 50% ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2562 ทำให้ยอดขายโฆษณาในเดือนดังกล่าวเกิน 200 ล้านบาทโดยใช้เวลาโฆษณาน้อยลง

แต่ MONO มีรายได้จากบริการเสริมบนมือถือลดลงอย่างมาก เหลือ 32.30 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 119.98 ล้านบาท

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ WORK มีกำไรสุทธิ 74.52 ล้านบาท ลดลง 91.08 ล้านบาท หรือ 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 165.60 ล้านบาท

รายได้ 733.07 ล้านบาท ลดลง 151.99 ล้านบาท หรือ 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 885.06 ล้านบาท

เฉพาะรายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ เท่ากับ 534.32 ล้านบาท ลดลง 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 774.54 ล้านบาท

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ MATI เป็นกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ มียอดรายได้จากการขายและการให้บริการรวมในไตรมาสแรก 183.57 ล้านบาท ลดลง 15.54 ล้านบาท คิดเป็น 7.80% ขณะที่ต้นทุนขายและการให้บริการรวม 133.87 ล้านบาท ลดลง 46.08 ล้านบาท หรือ 25.61% ส่งผลให้ขาดทุน 7.59 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุน 25.15 ลา้ นบาท

เนื่องจากไตรมาส 1 ประจาปี 2561 บริษทั ฯ มีการจ่ายโบนัส พนักงานรวมประมาณ 20.00 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1 ประจาปี 2562 ไม่มีรายการดังกล่าว

บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST ขาดทุนสุทธิ 96.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ  58.9 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 63.8%

หากไม่รวมรายการจ่ายค่าชดเชยพนักงาน เนื่องจากการหยุดผลิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F จะมีผลขาดทุน 65.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท หรือ 10.9%

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ NEWS ขาดทุนสุทธิ 28.677 ล้านบาท ลดลง 87.845 ล้านบาท คิดเป็น  75.39% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการดําเนินงานรวม 114.565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้  101.144 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ยังไม่ส่งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ จึงยังไม่รู้ผลดำเนินการ

หากดูแนวโน้มจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสื่อ ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด หรือ “Bottom” สำหรับคนที่คาดการณ์หารายได้แบบเดิม ดังนั้น เราจึงเห็นหลายแห่งเริ่มขยับไปหาแหล่งรายได้อื่น และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลักเริ่มลดลงเรื่อย ๆ

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ได้ข่าวการปลดคนและปิดกิจการสื่อสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นในปีนี้อีกระลอก เพราะดูแนวโน้มแล้วยังไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมสื่อจะฟื้นตัวอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม 

ปิดหนังสือพิมพ์”โพสต์ทูเดย์” อาถรรพ์ของ”บางกอกโพสต์”

The Nation อำลาแผง พิมพ์ฉบับสุดท้าย 28 มิ.ย.