Home ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทย์หนุน”เอสเอ็มอีเครื่องสำอาง” อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับ

กระทรวงวิทย์หนุน”เอสเอ็มอีเครื่องสำอาง” อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับ

373
0
SHARE
โอทอป

ทีเซลส์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร สมัครเข้าร่วมโครงการ “คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร” (Quality, Safety and Efficacy for Cosmetics and Food Supplements หรือ QSE)

เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับองค์ความรู้ในการนำชีววิทยาศาสตร์มาใช้ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่อาเซียน หรือ แข่งขันในตลาดสากล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 2562

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นวิสาหกิจไทย SMEs
  • มีผลิตภัณฑ์พร้อมต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • สนับสนุน 70% ของค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 500,000 บาท)
  • สนับสนุน 1 ผลิตภัณฑ์/วิสาหกิจ
  • ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อสิ้นสุดโครงการ