Home ประชาสัมพันธ์ กสิกรออกเงินฝากประจำ11เดือน ดอกเบี้ย1.6% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

กสิกรออกเงินฝากประจำ11เดือน ดอกเบี้ย1.6% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

529
0
SHARE
เงินฝากกสิกร

กสิกรไทย ออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ดอกสูง 1.6%ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ธนาคารกสิกรไทย ออกแคมเปญ “เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน” ให้ดอกเบี้ยสูง 1.6% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน กำหนดฝากขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2562 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา