Home ลงทุน มุมธุรกิจ เจาะตลาดผู้สูงอายุ ในงาน InterCareAsia 2019

เจาะตลาดผู้สูงอายุ ในงาน InterCareAsia 2019

604
0
SHARE

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงวัย” (Aged society) ที่นับวันกลุ่มผู้สูงอายุจะโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ส่งผลให้สถานการณ์ตลาดผู้สูงอายุมีแนวโน้มการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการผู้สูงอายุ

นายแพทย์ ฆนัท ครุธกุล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

นายแพทย์ ฆนัท ครุธกุล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย กล่าวในงาน InterCareAsia 2019 ถึง แนวโน้มอัตราการเติบโตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , ธุรกิจการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ,ธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮมและโฮมแคร์ , ธุรกิจอาหารเพื่อสูงอายุ , ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 10% ขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจผู้สูงอายุเติบโต ?
1.ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น
2. ผู้สูงอายุเริ่มเข้าใจว่า การที่เราดูแลสร้างเสริมสุขภาพก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานทำให้ไม่เป็นภาระในระยะยาว

เพราะฉะนั้นเลยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพราะปัญหาตอนนี้ความเหลื่อมล้ำของการบริการต่างๆมีมากขึ้น ทางสมาคมฯ จึงเป็นตัวกลาง ร่วมกับ ภาครัฐ ในการ set มาตรฐาน ให้ในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้รับบริการเรื่องความปลอดภัย เรื่องการไม่เอารัดเอาเปรียบ เรื่องค่าบริการหรือสัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการ รวมทั้งได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวช่วยให้ต้นทุนของการรับบริการถูกลง และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น
ปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย มีสมาชิกอยู่ 200-300 คน ซึ่งจากการประเมินในตลาดธุรกิจผู้สูงอายุน่าจะมีอยู่ประมาณเกือบ 3,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมองว่าบางแห่งอาจจะยังไม่สะดวกเข้าร่วม ทางสมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะไปจัดตั้งเป็นศูนย์สมาคมในสาขาย่อยแต่ละภูมิภาค เพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันของธุรกิจนี้ สำคัญที่สุด คือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยกันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับสังคมด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถร่วมมือกันในระหว่างธุรกิจด้วยกันได้ จะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งในอนาคตลาดธุรกิจผู้สูงอายุนี้จะเติบโตขึ้นได้อีกมาก

ดร. นพั่ฐกานต์ เกิดแสง ผู้บริหารบ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์

ดร.นพัฐกานต์ เกิดแสง ผู้บริหารบ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากการดูแลคนในบ้าน ซึ่งบ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์แห่งนี้ เป็นรีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ เป็นอาคารชั้นเดียว ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยตรง เน้น Concept ธรรมชาติบำบัด อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยของผู้มาใช้บริการ ในส่วนของห้องพักก็มีหลายราคาให้เลือกแล้วแต่ความสะดวก

ผู้บริหารบ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ มองว่า แนวโน้มตลาดของธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮม เติบโตมากขึ้น มีการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญ ความต้องการมีมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น บางบ้านมีผู้สูงอายุแต่อาจไม่มีเวลาช่วงที่เขาไปทำงาน เพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่ามาตรงนี้จะได้ประโยชน์ทำให้ผู้สูงอายุในบ้านได้ทำกิจกรรมด้วย อีกทั้งเร็วๆนี้จะมีการขยายฐานลูกค้าต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการในบ้านทิพย์รดาฯ อีกด้วย