Home เงินทอง เงินประกัน เทรเชอริสต์ เปิดตัว “ได้โล่” เครื่องมือช่วยซื้อประกัน

เทรเชอริสต์ เปิดตัว “ได้โล่” เครื่องมือช่วยซื้อประกัน

806
0
SHARE
เทรเชอริสต์

เทรเชอริสต์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” ระบบแนะนำประกันอัตโนมัติ ใช้งานฟรี หวังคนไทยได้ใช้ประกันที่เหมาะสม ตั้งเป้าคนใช้บริการ 2 แสนรายในปีนี้ 

เทรเชอริสต์
นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Marketing Lead ของเทรเชอริสต์ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” ระบบแนะนำประกันอัตโนมัติ ที่มีแนวคิดจากการทำวิจัยเกี่ยวกับประกันของคนไทย ที่พบว่า 100% ของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจรู้จักการทำประกันรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตได้ แต่กลับพบว่ามีผู้ที่ทำประกันเพียง 37% เท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่างให้เห็นผลถึงสาเหตุที่ไม่ทำประกัน ปรากฏว่า 54.5% กลัวการถูกขายประกันที่เกินความจำเป็น 31.8% คิดว่าการขายประกันยุ่งยากซับซ้อน 27.3% ไม่เจอประกันที่ตรงความต้องการ และ 5-10% มองว่ายังไม่ต้องการความคุ้มครอง 

เมื่อมองในสถิติเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP ของไทยอย่ที่ 3.59% ในขณะที่เดนมาร์ก 7.46% ฟินแลนด์ 8.70% ฮ่องกง 14.58% ไต้หวัน 17.89% ทำให้เทรเชอริสต์ การทำประกันยังมีช่องว่างในการเติบโตเนื่องจากคนไทยที่ไม่มีหลักประกันในชีวิตยังมีอยู่มาก จึงทำระบบแนะนำประกันได้โล่ โดยเทรเชอริสต์ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถพบระบบกับประกันที่เหมาะสมภายใน 3 ขั้นตอนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ประกอบด้วย

ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์
ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์

ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์

ขั้นตอนที่ 1 ทำแบบสอบถามสั้น ๆ ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีเพื่อทำความรู้จักกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 รับแผนประกันที่เหมาะกับความต้องการ ซึ่งจัดสรรโดยใช้หลักการและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในงานประกันชีวิต ผสมผสานกับระบบการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งนำผลการสอบถามจากลูกค้ามาสร้างแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค่าแต่ละรายเพื่อให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวและวงเงินที่เหมาะสม 

และ ขั้นตอนที่ 3 รับรายละเอียดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้ายืนยันรับคำแนะนำตามแผนแล้ว ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการซื้อประกันตามแผนที่จะแนะนำต่อไป 

ทั้ง 3 ขั้นตอนของ ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์ ไม่ต้องใช้ตัวแทนประกันในการคำนวณวงเงินและค้นหาประกันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเนื่องจากใช้การประมวลข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้มีความแม่นยำ ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับพันธมิตร 3 องค์กร ครอบคลุม 8 บริษัทประกัน ที่ผ่านการของอนุญาตอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ไทยสมุทรประกันชีวิต ฟิลลิปประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต ไทยซัมซุงประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต อาคเนย์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต และกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต 

เทรเชอริสต์
นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์

นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ผู้ก่อตั้ง และ Products and Commercial Lead เทรเชอริสต์ กล่าวว่า ‘ระบบแนะนำประกัน ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์’ ต่อยอดจากธุรกิจด้านที่ปรึกษาการลงทุน มีเป้าหมายพลิกโฉมธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายผลิภภัณฑ์ที่บริษัทประกันต้องการขาย แต่เน้นให้ลูกค้าได้รับแผนประกันที่เหมาะสมกับชีวิต และได้รับผลิตภัณฑ์ประกันที่คุ้มค่า ตอบโจทย์เฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ทางการเงินด้านประกันชีวิตเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นระบบอัจฉริยะ ทันสมัย เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับคำแนะนำ

นอกจากนี้ ระยะแรกของการเปิดตัวระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์ เน้นทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ  ซึ่งสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการแนะนำบริการไปยังกลุ่มลูกค้าด้านการลงทุนของเทรเชอริสต์ จำนวนกว่า 17,000 บัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำแบบสอบถามในระบบ  200,000 ราย เบี้ยประกันรวม 200 ล้านบาท ภายใน 1 ปี