Home กองทุน เปิดพอร์ตกองทุนหุ้น ‘CIMB-PRINCIPAL EPIF’ ผลตอบแทนรอบปีสูงสุด34.77%

เปิดพอร์ตกองทุนหุ้น ‘CIMB-PRINCIPAL EPIF’ ผลตอบแทนรอบปีสูงสุด34.77%

3718
0
SHARE
โรงกลั่นน้ำมัน
มารู้จักกับ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (CIMB-PRINCIPAL EPIF) ที่มีผลตอบแทนูงสุดในรอบ 1 ปี จากการจัดอันดับของ Wealthmagik ประเภท”กองทุนรวมตราสารทุน” ที่มีผลตอบแทนสูงมากถึง 34.77%
อัตราผลตอบแทนถือว่าค่อนข้างสูง เหมือนกับทำธุรกิจปกติทั่วไปเลยทีเดียว ต่างกันตรงแค่การลงทุนให้ถูกที่ถูกเวลาและมีความรู้เรื่องการลงทุนเท่านั้น
 ลองมาดู CIMB-PRINCIPAL EPIF ว่าลงทุนอย่างไร และปัจจัยอะไรที่ทำให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้ จนขึ้นแท่นติดอันดับหนึ่งประเภทกองทุนตราสารทุน
CIMB-PRINCIPAL EPIF บริหารโดยบริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนธุรกิจพลังงานและมีนโยบายจ่ายปันผล
มีกลยุทธ์การลงทุน คือ ลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์ 1,264.7 ล้านบาท มีหน่วยลงทุน 91.88 ล้านหน่วย ราคาขายอยู่ที่ 13.8325 บาท/หน่วย
ราคาย้อนหลัง3เดือน

ที่นี้ก็ลองมาดูว่าเขาลงทุนอย่างไร ทำไมจึงมีผลตอบแทนสูงขนาดนั้น เรียกว่าลองเปิดพอร์ตดูกันว่ามีสัดส่วนการลงทุนอย่างไรและซื้อหุ้นตัวไหน

การบริหารพอร์ต เรียกได้ว่าถือเงินสดไว้ไม่มากนัก ลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่ 98.53%

แม้จะเป็นกองทุนที่เน้นกลุ่มพลังงาน แต่ก็กระจายการลงทุนไปกลุ่มอื่นๆด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปของการลงทุนที่ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายถือหุ้นหลายๆกลุ่ม แม้จะให้น้ำหนักมากสุดตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานกว่า 60% ที่เหลือลงทุนกลุ่มอื่นๆ

ที่นี้มาดูว่า สัดส่วนเงินทุนในกลุ่มพลังงานนั้น ลงทุนหุ้นอะไร ซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปตท.

 

ดังนั้น หากดูการลงทุนในกลุ่มปตท.ก็จะได้คำตอบว่าเหตุใด CIMB-PRINCIPAL EPIF จึงให้ผลตอบแทนสูงสุด เนื่องจากกลุ่มปตท. ทั้งบริษัทบริษัท ราคาหุ้นวิ่งขึ้นกันถ้วนหน้าตั้งแต่กลางปีที่แล้ว จากราคาน้ำมันโลกขยับขึ้น อีกทั้งกลุ่มปิโตรเคมีก็อยู่ในวัฏจักรขาขั้น

ที่นี้ก็ลองมาดูผลตอบแทนเป็นรายปีและการจ่ายปันผลในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนในอดีตก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันอะไรว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไป แต่ ณ เวลานี้ กองทุนนี้ก็ติดอันแรกหนึ่งของประเภทนี้ ซึ่งมาพร้อมกับราคาพลังงานโลกขยับขึ้น

การพิจารณาผลตอบแทนแต่ละกองทุนจึงขึ้นกับหลายปัจจัย ใครที่สนใจลงทุนจึงต้องพิจารณาหลายด้านและหากโชคดีลงทุนถูกที่ถูกเวลา อาจได้ผลตอบแทนเกินคาดก็เป็นได้