Home ลงทุน มุมธุรกิจ เวลส์ตั้งกองทุนสนับสนุนผู้สื่อข่าวทำสำนักข่าวเอง

เวลส์ตั้งกองทุนสนับสนุนผู้สื่อข่าวทำสำนักข่าวเอง

865
0
SHARE

รัฐบาลเวลส์และพรรคฝ่ายค้าน บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนมูลค่า 200,000 ปอนด์หรือราว 9 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสนับสนุนให้กับบรรดาผู้สื่อข่าวที่ต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกิจสำนักข่าวของตนเอง  

กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในรายจ่ายงบประมาณระยะเวลาสองปีของรัฐบาลที่มีมูลค่าทั้งหมด 210 ล้านปอนด์ และได้รับความเห็นชอบจากพรรค Plaid Cymru ซึ่งเป็นฝ่ายค้านแล้ว

ภายใต้แผนดังกล่าว รัฐบาลตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวน 100,000 ปอนด์หรือราว 4.5 ล้านบาท ในช่วงปี พ.ศ.2561-2562 และอีกจำนวน 100,000 ปอนด์จะใช้จ่ายในปี 2562-2563 เพื่อเป็นทุนเฉพาะให้แก่บรรดาผู้สื่อข่าวที่ต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกิจสำนักข่าวของตนเอง

ดร.แอนดี้ วิลเลียมส์ อาจารย์แห่ง Cardif University’s School of Journalism, Media and Cultural Studies กล่าวว่า นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องดำเนินการอย่างใสสะอาดและระมัดระวัง  เนื่องจากการใช้เงินสาธารณะให้กับผู้สื่อข่าวอาจจะก่อให้เกิดความผูกพัน จำเป็นต้องระมัดระวัง เพราะสื่อต้องมีอิสระและปลอดจากอิทธิพลและความผูกพันทางการเมือง

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ Newsquest อันเป็นสำนักข่าวท้องถิ่นของเวลส์ ตัดสินใจคืนเงินทั้งหมดจำนวน 245,000 ปอนด์ ที่เคยได้รับจากรัฐบาลให้กับรัฐบาลทั้งหมดมาแล้ว