Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัว แต่เผชิญกับเงินไหลออก

เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัว แต่เผชิญกับเงินไหลออก

776
0
SHARE
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวทุกด้าน ได้แรงหนุนจากการส่งออกและท่องเที่ยวขยายตัวสูง แม้เผชิญกับเงินไหลออก

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวในทุกองค์ประกอบ โดยการส่งออกสินค้าและ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้นตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวดสินค้า ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีจากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผลหลักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอาหารและมิใช่อาหาร อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลง เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและ การท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเล็กน้อยจากราคาผลไม้และเนื้อสัตว์ที่หดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับผลของฐานราคาผักในปีก่อนที่อยู่ระดับสูง ด้านอัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

มูลค่าการส่งออกสินค้า ทั้งที่ไม่หักและหักทองคำขยายตัวเท่ากันที่ 10.0% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่องและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น

1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบขยายตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ขยายตัวต่อเนื่องหลังจากการขยายกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรรวม อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และชุดสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง น้ำมันปาล์ม และน้ำตาลเป็นสำคัญ และ 4) ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออกรถกระบะ และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะกระปุกเกียร์

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัว 11.6% จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกง ประกอบกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียกลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งจากผลของเทศกาลฮารีรายอที่เริ่มเร็วกว่าปีก่อนหน้า แต่จำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียหดตัว ส่วนหนึ่งจากการชะลอการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก

ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 7.7% จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มหลัก

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของทั้งรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมและ รายได้รวมลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม

ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม และหมวดเคมีภัณฑ์

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามเครื่องชี้การลงทุนในหมวด เครื่องจักรและอุปกรณ์ สะท้อนจากการนำเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน ยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ดี เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายลงทุนและ รายจ่ายประจำ แต่อัตราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายของ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นสำคัญ สำหรับรายจ่ายประจำ ขยายตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัว 12.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำ ขยายตัว 16.1% โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่

1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงจากทั้งด้านราคาและปริมาณ การนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในหมวดดังกล่าว และโลหะตามการนำเข้าเหล็กเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 2) หมวดสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก และอุปกรณ์ โทรคมนาคม 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าทั้งหมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัว จากการนำเข้า ชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ชิ้นส่วนกระปุกเกียร์ และเครื่องยนต์ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.38% ชะลอลงจาก 1.49% ในเดือนก่อนจากราคาผลไม้และเนื้อสัตว์ที่หดตัวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก และผลของฐานราคา ผักในปีก่อนที่อยู่ระดับสูงเป็นสำคัญ แม้ว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย ขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลออกสุทธิ จากการนำเงินออกไปฝากยังต่างประเทศของทั้งสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (ODC) เพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) เป็นสำคัญ ขณะที่ด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิจากการขายตราสารหนี้และ ตราสารทุนของนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในภูมิภาค

อ่านรายละเอียด รายงานเศรษบกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2561