Home ลงทุน เอสเอ็มอี สสว.เปิดช่องเอสเอ็มอีขายออนไลน์ ชดเชยส่วนต่าง-ขายสินค้าราคา1บาท

สสว.เปิดช่องเอสเอ็มอีขายออนไลน์ ชดเชยส่วนต่าง-ขายสินค้าราคา1บาท

1264
0
SHARE

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

การเพิ่มช่องทางการค้าที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ ตลาดออนไลน์ ที่เป็นช่องทางทีทำให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดย่อม มีช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มรายได้ เป็นฐานรากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดโครงการ SME ONLINE ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ในรูปแบบ Bussiness to Bussiness to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคไทย ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ SMEs คือขาดทักษะในการทำตลาดออนไลน์

จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งที่ผ่านมา สสว. มีการลงพื้นที่อบรมความรู้ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหา รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SMEs

“สสว. ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นฐาน การยกระดับสินค้า พัฒนาสินค้า ภาพถ่าย และการวางสาระให้น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นว่าการประสบความสำเร็จมีปัจจัยใดบ้างที่สำคัญ อาทิ สินค้าดีจริง โดดเด่น แตกต่าง โดนใจผู้บริโภค ไม่ใช่แค่เพียงการจำหน่ายในออนไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จ”

ในครั้งนี้มีการจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการ จัดแคมเปญ “SME 1 BAHT” ลดราคาสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการ SME ONLINE

เปิดขายสินค้าราคา 1 บาท รวมกว่า 10,000 รายการ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนที่เหลือ สสว. จะเป็นผู้สนับสนุน (ไม่รวมค่าขนส่ง) โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 1 กันยายน 2561

“ไม่ใช่ทุกอย่างที่ไปอยู่บนออนไลน์แล้วขายได้ จึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองซื้อ เพื่อให้ได้รู้ว่าของที่เอสเอ็มอี ผลิตออกมาจำหน่ายนั้นมีคุณภาพ เมื่อเกิดความประทับใจก็มีการซื้อซ้ำ ไม่อยากให้มองว่าเป็นสินค้าราคาถูก แต่เป็นสินค้าคุณภาพดีที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้ใช้ร่วมกัน” สุวรรณชัย กล่าว

นอกจากนี้ สสว. ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่มีความชำนาญด้าน E-marketplace และโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่

Shopee, Lazada, Inwmall, Weloveshopping, 11street, Thailandmall, Smesiam, Buzzebees, Shopseason, Beautynista, Pinsouq, Tarad.com, Far-e, Lalamove และ Shippop ร่วมมอบสิทธิพิเศษต่างๆอาทิ ฟรีค่าแรกเข้าส่วนลดค่าขนส่งสินค้าส่วนลดค่า GP เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์สำหรับกลุ่ม SMEs พร้อมทั้งช่วยขยายความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการ การดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ในปีนี้ สสว. คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า 50,000 รายมีสินค้าและบริการเข้าร่วมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กว่า 100,000 รายการ

คาดว่าสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 650 ล้านบาทรวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SMEs ต่อไป