Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย กลางเดือนกรกฎาคมได้รัฐบาลใหม่

กลางเดือนกรกฎาคมได้รัฐบาลใหม่

469
0
SHARE
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์เผยกลางเดือนหน้าได้รัฐบาลใหม่แน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ แนะพรรคร่วมยึดทางสายกลางมาใช้ รายชื่อบางคนที่เสนอมาอาจไม่ได้เป็นรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า กลางเดือนกรกฎาคมจะได้รัฐบาลใหม่อย่างแน่นอน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ และให้ผู้ที่มีรายชื่อเสนอเป็นรัฐมนตรีมากรอกข้อมูลคุณสมบัติพร้อมรับรองตัวเองแล้ว

“ทุกคนต้องเข้าใจในหลักการว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีเพียงจำนวน 36 คนเท่านั้น จำนวนบุคคลที่เสนอมาอาจจะมากกว่าตำแหน่ง ซึ่งรายชื่อแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอมาอาจมีบางคนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี จึงขอให้ทุกคนมองประเทศชาติเป็นหลัก และขอให้นำแนวทางสายกลางของพระพุทธศาสนามาใช้”