Home ประชาสัมพันธ์ ไทยสมายล์แอร์เวย์เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-กวางโจว

ไทยสมายล์แอร์เวย์เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-กวางโจว

599
0
SHARE
ไทยสมาย

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กระทรวงคมนาคม ขยายเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-กวางโจว (BKK – CAN) เพื่อรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารชาวไทยเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองกวางโจ เปิดให้บริการทุกวันๆละ 1 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561

นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า กวางโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัย และเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ ได้เปิดเส้นทางบินสู่เมืองฉางซา ฉงชิ่ง เจิ้งโจว และล่าสุดได้ขยายเส้นทางบินสู่เมืองกวางโจว เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัสความประทับใจความเป็นไทย ด้วยแนวคิด “Thai Taste Experience” 4 บริบท ได้แก่ เอกลักษณ์สวยงาม อาหารไทยรสเลิศ การต้อนรับจากลูกเรือ ที่สื่อสารด้วยภาษาจีน และการชอปปิ้ง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารชาวไทยสำหรับการไปท่องเที่ยว

กลุ่มลูกค้าสำคัญ ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions: MICE) ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ โดยเส้นทางกรุงเทพฯ – กวางโจว เป็นเส้นทางที่ปรับจากตารางบินเส้นทางภูเก็ต – กวางโจว เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและรองรับปริมาณความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการบินไป – กลับจากกรุงเทพฯ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – กวางโจว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน WE 696 กรุงเทพฯ – กวางโจว (BKK – CAN) เวลา 22.15 น. – 02.20 น. และ WE 697 กวางโจว – กรุงเทพฯ (CAN – BKK) เวลา 03.20 น. – 05.35 น. ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 3,750 บาท/คน/เที่ยว (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) พร้อมบริการฟรีในการเลือกที่นั่ง อาหารบนเครื่อง โหลดกระเป๋าสัมภาระ 20 กิโลกรัม ในชั้น Smile Class (ชั้นประหยัด) พร้อมทั้งสะสมคะแนน Royal Orchid โดยปฏิบัติการบิน codeshare ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)