Home เงินทอง เงินภาษี ห้ามลืม! เยือน 55 เมืองรอง ลดหย่อนภาษี15,000บาท

ห้ามลืม! เยือน 55 เมืองรอง ลดหย่อนภาษี15,000บาท

3822
0
SHARE
55เมืองรอง

ใครที่ตามข่าวนายกรัฐมนตรีที่ชอบไปตรวจราชการเมืองรอง โปรดจำไว้ว่านั่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นปี และสำหรับผู้ที่เตรียมวางแผนเที่ยวปลายปี ห้ามพลาด ค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท การใช้จ่ายท่องเที่ยว 55 เมืองรอง

จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง ให้ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนิติบุคคและบุคคลธรรมดา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นหากใครคิดวางแผนเที่ยวก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษี

นอกจากการท่องเที่ยวในเมืองรองจะลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว นิติบุคลที่จัดอบรมสัมมนาใน 55 จังหวัดเมืองรองหักรายจ่ายได้ “2 เท่า”

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ลูกจ้างของตนในจังหวัดเมืองรองรัฐบาลให้สิทธินำรายจ่ายในการจัดอบรมสัมมนามาหักค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 2 เท่า (เริ่มวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2561)

รายจ่ายที่นำมาใช้สิทธิได้ ได้แก่ ค่าห้องสัมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง ค่าวิทยากรค่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

  • การอบรมสัมมนาจัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศ โดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับรายการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของตนหรือของบริษัทในเครือเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 พ.ศ.2548
  • มีหลักฐานการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาที่ชัดเจน

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท 

สำหรับ “บุคคลธรรมดา” สามารถลดหย่อนภาษีได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วงเวลา 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ มีดังนี้

  • ค่าที่พักโรงแรมหรือโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • ค่าซื้อแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งต้องเป็นการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือเป็นการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับท้องที่ในจังหวัดอื่นซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหมายเหตุ : จะต้องใช้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

รายชื่อ 55 เมืองท่องเที่ยวรองที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษี 

ภาคเหนือ 16 จังหวัด เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา 

ภาคอีสาน 18 จังหวัด อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธรหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ 

ภาคกลาง 7 จังหวัด ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี 

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก 

ภาคใต้ 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่ามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง นับเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน โดยจะเป็นการปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี 2561 

อีกทั้งกระจายโอกาสใน เชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างบรรยากาศ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนอย่างคึกคักและต่อเนื่อง เพื่อให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ