Home ลงทุน AOT รายได้รวม 9 เดือนเพิ่มขึ้น 4.23% ผู้โดยสารโตขึ้นเล็กน้อย

AOT รายได้รวม 9 เดือนเพิ่มขึ้น 4.23% ผู้โดยสารโตขึ้นเล็กน้อย

106
0
SHARE

การท่าอากาศยานไทย หรือ AOT รายงานผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2019 รายได้รวมและจำนวนผู้โดยสารเติบโตเพียงเลขตัวเดียว ผลกระทบหลักมาจากสงครามการค้าระหว่างหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมชะลอตัว

รายได้รวม 9 เดือนแรกของปี 2019 อยู่ที่ 48,920.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 26,574.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.65% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 2.66% ส่วนใหญ่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินอยู่ที่ 1,058.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.81% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 799.04 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาและการเพิ่มขึ้นของรายได้ เกี่ยวกับบริการอีก 324.65 ล้านบาท

ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง มีจำนวนเที่ยวบินรวม 676,925 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.12% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

จำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 107.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.52% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 63.37 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 44.45 ล้านคน การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ