Home ลงทุน มุมธุรกิจ รู้จัก BONANZA ระบบบริหารการเงิน”สายเลือดไทย”ไปไกลระดับโลก

รู้จัก BONANZA ระบบบริหารการเงิน”สายเลือดไทย”ไปไกลระดับโลก

2042
0
SHARE
WMSL

หลายคนคงมีโอกาสได้ใช้บริการสถาบันทางการเงินต่าง ๆ หรือเคยรับบริการลงทุนพันธบัตร ตราสารหนี้ หรือหุ้นจากสถาบันการเงิน

แต่ “หลังบ้าน” หรือ ระบบบริหารการเงินของของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้บริการประชาชนทั่วไปได้ลงทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาองค์กรระดับประเทศที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงบริษัทเอกชนหลายแห่ง มีซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันดี คือ “BONANZA” ของ  “Wealth Management System Limited : WMSL”

ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์

ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม (Wealth Management System Limited : WMSL)เผยถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ BONANZA ซึ่งชื่อมีความหมายว่า “ที่มาของความมั่งคั่ง”หรือ “สายแร่ทองคำ” ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารเม็ดเงินมากกว่า 3.7 ล้านล้านบาทนานร่วม 23 ปี

 BONANZA ซอฟต์แวร์คำนวณตราสารหนี้ไทยแรก ๆ ของโลก

ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ทำขึ้นมาชื่อว่า Bonanza Investment เป็นซอฟต์แวร์ตัวแรก ๆ ในโลกที่มีระบบการบริหารการลงทุน ทั้ง Front office, Middle office และ Back office ที่ทำงานเชื่อมโยงแบบครบวงจรรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นคอนเซปอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากในอดีตซอฟต์แวร์ของทางยุโรปและอเมริกายังไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่รวมทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ให้อยู่ในซอฟต์แวร์ระดับ PC ได้เลย

ในขณะที่ Bonanza Investment มีฟังก์ชั่นของ Fund Manager ซึ่งระหว่างที่ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนหรือสั่งซื้อขายหุ้น หากเกินลิมิตของวงเงิน จะสะท้อนให้เห็นตั้งแต่ Risk Manager หรือที่เรียกว่าMiddle Office และจะทะลุไปถึงขั้นตอนหลังสุด ก่อนแสดงผลออกหัวเดบิตเครดิต ปรับส่วนเกิน ส่วนลดมูลค่าตราสาร เดินดอกเบี้ย รวมถึงหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value:NAV)ได้ถูกต้อง

ที่สำคัญคือสามารถคำนวณตราสารหนี้ไทยได้ทุกตัว ซึ่งยังไม่มีซอฟต์แวร์ในต่างประเทศที่สามารถคำนวณตราสารหนี้ไทยได้ เพราะฉะนั้นจึง กล่าวได้ว่า Bonanza Investment  เป็นซอฟต์แวร์ที่ครบครัน ที่รวมตั้งแต่ Fund Manager มีโมเดลของการลงทุน ที่ช่วยสะท้อนว่าการลงทุนขัดกับโมเดลหรือไม่อีกด้วย

หลังจากซอฟต์แวร์ตัวแรก WMSL มีการทำโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง  Asset andLiability Management หรือ ALM, ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับพวกซื้อขายกองทุน ที่เรียกว่า Bonanza Selling Agent

ซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารพวก Private Bank โดยสำหรับปี 2019 นี้ มีบริการซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Bonanza Insight ซึ่งเป็นการใช้ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่สามารถเรียนรู้ พัฒนาในเรื่อง Customer Experience และช่วย Private Bank ในการบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า BonanzaIFRS9 เป็น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับระบบบัญชีรูปแบบใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาในเมืองไทยที่มีการเตรียมความพร้อม และจัดจำหน่ายสำหรับองค์กรต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

บริการงานที่ปรึกษา เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรใหญ่

นอกจากชื่อเสียงด้านซอฟต์แวร์ที่ เป็นที่ไว้วางใจสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และองค์กรต่าง ๆ แล้ว WMSL ยังมีอีกหนึ่งบทบาที่สำคัญต่อวงการการเงินไทย

นั่นคือการเป็นรับเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ Credit Scoring (แบบจำลองคะแนนเครดิต), Market risk (ความเสี่ยงของตลาด), liquidity risk (ความเสี่ยงสภาพคล่อง) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโปรเจคต่าง ๆ ให้กับธนาคารโลก (World Bank), กระทรวงการคลัง, ทำ exposure management ให้กับการท่าอากาศยาน สอนแผนกการบริหารเงินและบริหารอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้เป็นดอลลาร์แต่กู้เงินสกุลเยนเพราะมีดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งการให้คำปรึกษาของ WMSL ช่วยให้ท่าอากาศยานสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ 400-1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับแบงก์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนเป็นคนทำคลอด Credit Scoring และทำโมเดลให้กับหลายแห่งเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ธนาคารใหญ่ และอีกหลายองค์กร

ใช้ประสบการณ์ไม่ใช่แค่เปิดตำรา

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า Wealth Management System Limited สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จากโปรไฟล์ของผู้ทำงานตั้งแต่ต้น เป็นที่ปรึกษาที่ลงมือปฏิบัติได้จริงมากกว่ามีแค่ทฤษฎี

“งานที่ปรึกษาของเราแตกต่างจากงาน ที่ปรึกษาทั่วไป ที่เรียกได้ว่าเป็น Practical risk management ซึ่งหมายถึง สามารถให้คำปรึกษาไปถึงระดับการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แค่การเปิดตำราอ่านแล้วมาเป็นที่ปรึกษา แต่สามารถระบุได้ว่าระหว่างทางจะเจออะไรแก้ปัญหาได้อย่างไร และควรจะแก้ปัญหารายละเอียดเล็ก ๆ ตรงนั้นอย่างไร”

เช่น ในอดีตมีสูตรพันธบัตรของประเทศไทยมี 3-4 สูตร พันธบัตรสมัยก่อนมีพันธบัตรพิการ ต้องระวัง เนื่องจากหากซื้อพันธบัตรพิการมาจะเท่ากับว่าซื้อของแพง พันธบัตรรุ่นเดียวกันต่างคนต่างโค้ดผลตอบแทน (Yield) เดียวกัน แต่เมื่อคำนวณราคาออกมาไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้เกิดขึ้นมาขึ้นได้

อีกปัญหาหนึ่งคือพันธบัตรทบต้น ในอดีตมีพันธบัตรเรียกว่า 5 ปี 7 เดือน คือ เงิน 100 บาทจะกลายเป็น 200 บาทในระยะเวลา 5 ปี 7 เดือน หลายคนนิยมซื้อให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่เมื่อซื้อเสร็จนักบัญชีก็จะไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วนั้น มูลค่าของพันธบัตรเหล่านี้จะมีลักษณะแบบ slope exponential ลักษณะเป็นเส้นโค้ง แต่กลับมีเพียงการบันทึกเป็นเส้นตรง ซึ่งคนที่ออกก่อนจะได้เปรียบ ทำให้ภายหลังจึงจะต้องมีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีให้เหมาะสมมากขึ้น

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทีม WMSL ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างสูตรที่เหมาะสม ทำให้เข้าใจและเข้าถึงรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ทีมงานระดับโลก เชี่ยวชาญทุกรายละเอียดด้านการเงิน

ดร.สมเกียรติ ย้ำว่า การทำงานในลักษณะนี้ คือจุดเด่นในการทำงานของ WMSL คือรู้ถึงรายละเอียดเล็กน้อย รู้ปัญหาที่แท้จริง เข้าไปถึงจุดเล็ก ๆ เหมือนสุภาษิตที่ว่า Devil in the detail (มารร้ายอยู่ในรายละเอียด) คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคือคนที่รู้ไปถึงระดับรายละเอียด แล้วก็มีประสบการณ์ และเจอเหตุการณ์มามากกว่า

เพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของทีมงาน WMSL ทุกคนสะท้อนว่า ทีมงานทำงานเฉพาะด้านมานาน และรู้รายละเอียดรวมถึงปัญหาทั้งหมด ร่วม 30ชีวิต อาทิ

ดร.สมเกียรติ ชินธรรม์มิตร เคยทำหน้าที่หัวหน้าดูแลการลงทุนทั้งหมดของ City Bank Private bank ตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งทำหน้าที่ฟันด์ เมเนเจอร์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพันธบัตรและหุ้น

นางเอ็มมี่ ยิบ (Ms. Amy Yip)หนึ่งใน 50 นักการเงินของโลกใน EURO MONEY RANK เป็นผู้ดูแล International Research ทั้งหมดของฮ่องกง ที่ชนะ จอร์จ โซรอส ในการต่อสู้เรื่องการลดค่าเงินบาทในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์  มีประสบการณ์ด้านบริหารALM และความเสี่ยง (BASEL) มากกว่า 30 ปี ทั้งในฐานะผู้ใช้และผู้บริหาร (Financial Control (FTP) / ALCO), เป็นอดีตหัวหน้าผู้บริหารเงิน (Treasury Head)ธนาคาร Security Pacific Bank / Citibank / SCB / HSBC และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์-เกียรตินิยม) จบปริญญาโท MBA University of Virginia, USA 

นายชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์ เคยดำรงตำแหน่ง Executive Vice President, Institutional Banking Groupธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง , การลงทุน เป็นอดีตผู้บริหารสถาบันจัดอันดับเครดิต และอดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ

นายอดิศักดิ์ ตีระมาศวณิช เริ่มงานและเป็นผู้บริหารที่ดูแล ALM โดยตรงจนเกษียณอายุจากธนาคารชั้นนำ (Security Pacific Bank / Citibank และ HSBC)  ด้วยประสบการณ์ด้าน ALM กว่า 30 ปี และเกี่ยวข้องกับ FTP / BASEL 1/2/3 และ ALCO เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้าน ALM จบปริญญาตรี บธ.มธ. จบปริญญาโท MBA (Finance) NIDA

ทำงานด้วยหัวใจ

นอกจากนี้ ดร.สมเกียรติ ยังมองว่า นอกจากโปรไฟล์ที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถของคนในทีมแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ WMSL แตกต่างจากคนอื่น คือ Senior Consult ที่มีความรักและชอบในวิชาชีพของตนเอง ทำงานเดิมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเกษียณ และทำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

“ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นงานแรกจนถึงทุกวันนี้ เรามีคนประเภทนี้อยู่ที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมด เราก็เลยประสบความสำเร็จ เพียงแต่ปัจจุบันเราแปลงความรู้ด้านที่ปรึกษาเข้าไป อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ให้หมด คือเอาความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์”

ในอนาคต Wealth Management System Limited ตั้งเป้าสานต่อสิ่งที่รักและเชี่ยวชาญ อย่างการบริหารการเงิน การลงทุน ให้ความรู้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี อีกทั้งยังเตรียมซอฟต์แวร์ตัวใหม่ และบริการที่ตอบโจทย์การลงทุนไว้ให้บริการ ซึ่งติดตามกันได้ในปีนี้อีกด้วย

หากหน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wealth.co.th