Home ประชาสัมพันธ์ CMC เคาะราคา IPO 3 บาท เปิดจอง 8-13 พ.ย.

CMC เคาะราคา IPO 3 บาท เปิดจอง 8-13 พ.ย.

310
0
SHARE
CMC

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เตรียมระดมทุน 250 ล้านหุ้น เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ ที่ 3 บาท เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI  โบรคเกอร์คาด แนวโน้มเติบโตสูง เปิดจองหุ้น 8-13 พฤศจิกายนนี้ 

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หรือ CMC  กล่าวว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 ล้านหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 3 บาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย  (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทและพาร์ 1 บาท)

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม ซื้อที่ดิน ตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และคาดว่าภายหลังไอพีโอ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (D/E) จากปัจจุบันที่ประมาณ 1.8 เท่า จะลดลงเหลือต่ำกว่า 1.3 เท่า และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากการเพิ่มทุนกลุ่มแพทยานันท์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถือหุ้น 75% และนักลงทุนทั่วไปจะถือหุ้นประมาณ 25%

 CMC ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยมากว่า 24 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอาคารชุดตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยจุดเด่นของบริษัทฯคือมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทำธุรกิจแบบครบวงจร โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขายทั้งหมด 25 โครงการ มูลค่ารอการรับรู้รายได้กว่า 4,100 ล้านบาท และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯยังมีแผนจะเปิดขายและพัฒนาโครงการใหม่อีกทั้งหมด 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ มีผลประกอบการครึ่งปีแรก 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 795 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 405 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงเท่ากับ 41.6% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 336 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 130% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 53 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมาย 

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CMC กล่าวว่า จะเป็นหุ้น property ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

โดย CMC มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 24 ปี ผ่านวิกฤตต่างๆมาได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยจำนวนโครงการที่พัฒนาแล้วกว่า 45 โครงการ และพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง พิจารณาได้จาก  Gross Profit Margin ของบริษัทฯ ที่อยู่ที่ระดับ 40% ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

ประกอบกับ CMC มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการขายจำนวน 25 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 2 โครงการ และโครงการในอนาคตที่มีแผนพัฒนาเพิ่มเติมอีก 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้ ซึ่งนักลงทุนสามารถคาดหวังการเติมโตของรายได้ได้ค่อนข้างชัดเจน

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ ซึ่งปัจจุบัน ต้นทุนทางการเงินเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หุ้นไอพีโอจำนวน 250 ล้านหุ้นของ บมจ. เจ้าพระยามหานคร ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมด สามารถจองซื้อได้ ในวันที่ 8, 9, 12 และ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย 

โดยมี ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคาดว่าหุ้น CMC จะเริ่มซื้อขายวันแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561