Home ประชาสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น”เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ”ครึ่งร้อยร้องก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้น”เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ”ครึ่งร้อยร้องก.ล.ต.

1013
0
SHARE
ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ ก.ล.ต. และขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว

ก.ล.ต. ได้ชี้แจงกับผู้แทนกลุ่มที่เดินทางมาให้ทราบถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนที่รัดกุม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนแล้ว ซึ่งปัจจุบันการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร EARTH อยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. รับทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ EARTH และอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความมีอยู่จริงและสิทธิตามกฎหมายในเหมืองถ่านหิน 2 แห่งเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลการทบทวนราคายุติธรรมของสิทธิในเหมืองดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลครบถ้วน