Home ประชาสัมพันธ์ จุฬาฯเปิดโหลดฟรีแอป Hospitalk ฝึกภาษาอังกฤษบุคลากรการแพทย์

จุฬาฯเปิดโหลดฟรีแอป Hospitalk ฝึกภาษาอังกฤษบุคลากรการแพทย์

1853
0
SHARE
hospitalk

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอปพลิเคชั่นHospitalk ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์  ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ  พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล  เจ้าหน้าที่การเงิน หรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อได้

บทสนทนาแบ่งออกเป็น 30สถานการณ์  มีลักษณะที่ไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามตัวเลือกของผู้เรียน โดยรวบรวมประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกว่า1,000ประโยค พร้อมทั้งมีคำแปลและเสียงอ่านสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงและทำความเข้าใจ

นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น Hospitalk ยังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยผู้เรียนสามารถโพสต์คำถามที่พบในสถานการณ์จริงนอกเหนือจากบทเรียนที่เตรียมให้ว่าควรจะพูดหรือใช้ศัพท์อะไรหากต้องการสื่อความดังกล่าว

ในแต่ละสัปดาห์คำถามต่างๆจะผ่านการคัดเลือกและนำมาตอบโดยคณาจารย์ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และเก็บเป็นฐานข้อมูลการแปลไทย-อังกฤษเพื่อเผยแพร่เป็นฐานความรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Hospitalk ได้ฟรี จาก QR CODE  ทั้งในระบบ iOS และ Androids