Home ลงทุน หุ้น อินทัชกำไรเพิ่ม7.65% ปันผลอีกงวดหุ้นละ1.17บาท

อินทัชกำไรเพิ่ม7.65% ปันผลอีกงวดหุ้นละ1.17บาท

1580
0
SHARE
intuch

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ INTUCH รายงานผลประกอบการปี 2561 ทีกำไรสุทธิ 11,490.68 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.58 บาท เพิ่มขึ้น 7.65% จากปีก่อนที่มีกำไร 10,673.18 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.33 บาท

คณะกรรมการ มีมติจ่ายปันผลปี 2561 ในอัตรา 2.71 บาท/หุ้น  โดยจ่ายไปแล้วระหว่างปี 1.54 บาท/หุ้น และจะจ่ายงวดนี้ 1.17 บาท/หุ้น รวม 3,752 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่มติการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล 22 ก.พ. และจ่ายเงินปันผล 24 เม.ย.

อ่านเพิ่มเติม คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลดำเนินงานปี 2561 

ราคาหุ้น INTUCH ปิดตลาดวันนี้ เพื่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.70% อยู่ที่ 57 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,458.66 ล้านบาท