Home ลงทุน หุ้น PTTEP ร่วมทุนแหล่งก๊าซโมซัมบิก เริ่มผลิตปี 67

PTTEP ร่วมทุนแหล่งก๊าซโมซัมบิก เริ่มผลิตปี 67

438
0
SHARE

PTTEP  เข้าร่วมทุน “โมซัมบิก แอเรีย วัน” แหล่งผลิตก๊าซ LNG ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาดเริ่มผลิตได้ปี 2567

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.(PTTEP) รายงานว่าบริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และมีสัดส่วนการลงทุน 8.5% ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกสำหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยจะเริ่มผลิตจาก 2 สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี

ในปัจจุบันมีสัญญา ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีผู้ซื้อหลักจากทั้งทวีปเอเชียและยุโรป

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิก ให้เป็นผู้ดำเนินการ (First Mover) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ร่วมกัน (Shared facilities) กับโครงการแอเรีย โฟร์ อาทิ ท่าเรือขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง (Materials Offloading Facility: MOF) และท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Marine Terminal)

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน มีการค้นพบปริมาณทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ ปตท.สผ. ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ‘Execute’ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับบริษัท

คาดว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ให้กับ ปตท.สผ. ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2567

ราคาหุ้น PTTEP ปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. อยูที่ 130 บาท