Home ประชาสัมพันธ์ PTTOR เปิดค่ายเยาวชนอาเซียนปีที่4 คนสมัครเพิ่ม30%จาก70มหาวิทยาลัย

PTTOR เปิดค่ายเยาวชนอาเซียนปีที่4 คนสมัครเพิ่ม30%จาก70มหาวิทยาลัย

178
0
SHARE
PTTOR Seeding The Future ASEAN Camp 2018

PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 สร้างเครือข่ายเยาวชนในอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มีผู้สมัครเพิ่มขึ้น 30% จาก 70 มหาวิทยาลัยในอาเซียน

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTOR ในอาเซียน ครั้งที่ 4 หรือ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 ตอน Localized Platform โดยเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ในแง่ของการทำธุรกิจลักษณะ Platform เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจ SME อื่นๆ ในท้องถิ่น เข้ามาใช้เป็นฐานในการสร้างธุรกิจเพิ่มเติมต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การสร้างงานให้คนในท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นกิจกรรมSocial Enterprise อีกทางหนึ่งด้วย

PTTOR Seeding The Future ASEAN Camp 2018-8

PTTOR ร่วมกับบริษัทในเครือต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ PTTOR Seeding the Future โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันของสังคม ชุมชน และธุรกิจ โดยเป็นการสร้างฐานทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง

PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ แนวคิด Localized Platform  เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คืน 8 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน  และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ

โครงการนี้นำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย โดยในปีนี้ เพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด และSocial Enterprise ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ  รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ PTT Group ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อJiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการนั้น มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นเยาวชนจากกลุ่มประเทศ AEC ที่ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับชั้นปริญญาตรีในประเทศของตน หรือในมหาวิทยาลัยของไทย โดยมีผลการเรียน GPA 3.0   ขึ้นไป  ในคณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนต้องส่งผลงานสื่อวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนำตัวเอง และเสนอโครงการทางธุรกิตที่ยั่งยืนที่ตนฝันอยากจะทำหากมีเงินทุนไม่จำกัด และ Post ลง Facebook  Fanpage: “pttorseedingthefuture” เพื่อสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

“ในปี 2561 นี้มีผลตอบรับจากเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30% และจำนวนมหาวิทยาลัยที่ตอบรับและให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 70 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  นอกจากการจัดค่าย PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว PTTOR ยังดำเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เช่นการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา การให้โอกาสทางการทำงาน การฝึกงาน และการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย PTTOR หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญของสังคม ชุมชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป” นายวิศาล กล่าว