Home ประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายตามเกณฑ์ขึ้น SP ใหม่ 1 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายตามเกณฑ์ขึ้น SP ใหม่ 1 ก.ค.นี้

1107
0
SHARE
set

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ำเกณฑ์การเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย(SP) มาระยะหนึ่ง ใช้กับทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศการปรับปรุงเกณฑ์การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยกำหนดให้มีการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาแล้วระยะเวลาหนึ่งนั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสหรือเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาแล้ว 3 เดือน จากกรณีบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรือไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนที่หลักทรัพย์นั้นจะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อหากยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงที่เปิดซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะข้างต้น โดยจะเริ่มมีหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายตามเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าต่อไป